Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wykłady z socjologii | wzór biznes planu | karty kredytowe | analiza czynnikowa | plan Balcerowicza | koncepcja 4P | hipoteza | zysk brutto | czynności bankowe | mapa grup strategicznych | sprzedaż osobista | zysk netto |

Organizacje pozarządowe non profit w Polsce

Skład opracowania: prawne podstawy współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, regulacja konstytucyjna, karta Zasad Organizacji Pozarządowych, wolontariat jako jedna z form pomocy, geneza i definicja wolontariatu, prawo związane z wolontariatem, wolontariat i filantropia Polaków w liczbach, opinie o wolontariacie i organizacjach pozarządowych, definicje - non profit, fundacja, fundator, stowarzyszenie; prasa pozarządowa. (14 stron)

Podobne opracowania: #non profit #zarządzanie


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Organizacje pozarządowe non profit w Polsce należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Organizacje pozarządowe non profit w Polsce pobrały na dysk również:
Logistyka w organizacjach non profit - referat (Liczba stron: 6)
Ekonomiczna wartość dodana - EVA (Liczba stron: 9)
Organizacje uczące się (Liczba stron: 12)
Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 (Liczba stron: 14)
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)
Prywatyzacja - referat (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Organizacja Non profit - Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele niż osiąganie zysku. Ale nie oznacza to, że nie muszą one kierować się zasadą gospodarności w swoim działaniu. Do organizacji non-profit należy zaliczyć więc te,...
Cele strategii marketingowej - Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić: • przetrwanie • maksymalny zysk bieżący • maksymalny przychód bieżący • maksymalny wzrost sprzedaży • najwyższa jakość • 'zbieranie śmietanki' • inne – realizowane przez organizacje typu non – profit oraz przedsiębiorstwa użyteczności...
Otoczenie marketingowe bliższe - Ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą: - konsumenci (klienci), - konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same produkty, bądź zaspokajające te same potrzeby), - instytucje i organizacje okołobiznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje władzy i administracji, firmy konsultingowe)....
NOPAT - wzór - (z ang. Net Operating Profit After Taxas) to zysk operacyjny netto po opodatkowaniu. NOPAT = EBIT * (1-T) gdzie: EBIT to wynik operacyjny (z ang. Earning Before Interest and Taxes) (1-T) to tzw. tarcza podatkowa T to z kolei stopa podatkowa
Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego - Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom komercyjnym papierów wartościowych znajdujących się w portfelu banku centralnego. Zazwyczaj są to skarbowe papiery dłużne (w Polsce bony skarbowe) lub...


Nowe artykuły: Artykuł 49 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 86 na topie