Top strony
Wyszukiwarka serwisu
home banking | wzrost gospodarczy | analiza progu rentowności | kapitał pracujący | zarządzanie logistyczne | zysk brutto | transformacja gospodarcza w Polsce | strategia cenowa | merchandising | zarządzanie zapasami | alianse strategiczne | plan marketinfowy |

Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa

Skład pracy: pojęcie i rodzaje papierów wartościowych, znaczenie PW i finansowanie przedsiębiorstw, obligacje, grupy obligacji, wartość obligacji jako suma zdyskontowanej wartości kuponu i wartości nominalnej (wzór i przykładowe zadanie), wartość czystej obligacji, współczynnik konwersji, komercyjne papiery wartościowe, akcje, koszt kapitału, model Gordona, stopa zwrotu kapitału własnego, koszt zysku zatrzymanego, przykładowe zadanie na wyliczenie kosztu kapitału własnego i obcego, inwestycje w papiery wartościowe, wzory - stopa zysku papieru wartościowego, wartość papieru wartościowego. (20 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #źródła finansowania przedsiębiorstwa #papiery wartościowe #obligacje #model Gordona


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse przedsiębiorstwa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Papiery wartościowe pobrały na dysk również:
Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych (Liczba stron: 10)
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Liczba stron: 22)
Polski rynek kapitałowy (Liczba stron: 19)
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego (Liczba stron: 18)
Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 14)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Aktywne i pasywne papiery wartościowe - Aktywne papiery wartościowe czyli obligacje i bony skarbowe emitowane są do publicznego obrotu w celu pokrycia deficytu budżetowego bądź też w celu zabezpieczenia płynności finansowej...
Instrumenty finansowe - To papiery wartościowe, które potwierdzają określone prawa majątkowe tak, że stanowią one samodzielny podmiot obrotu pieniężnego. Prawa te mogą mieć charakter rzeczowy (prawo własności towaru),...
Sekurytyzacja aktywów - To: 1. czynność polegająca na wyodrębnieniu aktywów z danej jednostki, przekazaniu ich dla specjalnie utworzonej spółki, która emituje na jej podstawie papiery wartościowe 2. zamiana niepłynnych aktywów...
Papiery wartościowe - To dokument uosabiający przysługujący jego posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a...
Podział papierów wartościowych (przenoszenie praw własności) - W zależności od sposobu przenoszenia praw własności rozróżnia się: 1) papiery wartościowe imienne - nazwisko (nazwa) właściciela umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może...


Nowe artykuły: Artykuł 30 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 38 na studia