Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza rentowności | dystrybucja | badania marketingowe | cena równowagi | style zarządzania | proces dystrybucji | cykl życia marki | franczyza | testy psychologiczne | komunikacja interpersonalna | magazyn | konflikt w organizacji |

Pieniądz i polityka monetarna

Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje, ilość pieniądza w obiegu (wzór), popyt na pieniądz, klasyczna wersja ilościowej teorii pieniądz (podejście oparte na szybkości obiegu pieniądza i na zasobach kasowych), teoria preferencji płynności Keynesa, teoria ilościowa Friedmana, teoria postkeynsowska T. Baumola, teoria wyboru portfela aktywów Tobina, teoria pieniądza ostrożnościowego, agregaty pieniądza (agregat M0, M1, M2, M3, M4), podaż pieniądza, polityka monetarna banku centralnego, zadania i funkcje banku centralnego, impulsy monetarne, baza monetarna i jej skład, stopa rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku, polityka refinansowa. (12 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z bankowości #polityka monetarna #funkcje pieniądza #John Maynard Keynes #operacje otwartego rynku


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Pieniądz i polityka monetarna należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Pieniądz i polityka monetarna pobrały na dysk również:
Polityka monetarna - referat (Liczba stron: 20)
Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna (Liczba stron: 19)
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)
Wykłady z makroekonomii (Liczba stron: 14)
Podstawy bankowości - wykłady (Liczba stron: 33)
Podstawy finansów publicznych - wykłady (Liczba stron: 28)


Krótko, ale na temat:
Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku centralnego. Pod bezpośrednią kontrolą banku centralnego znajduje się tzw. baza monetarna (czyli pieniądz banku centralnego lub pieniądz wielkiej mocy), która z...
Polityka pieniężna - Polityka pieniężna polega przede wszystkim na kształtowaniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli nie występują zjawiska inflacyjne to rozróżnić możemy ekspansywną i restrykcyjną politykę pieniężną. Polityka ekspansywna polega na zwiększaniu podaży pieniędzy, restrykcyjna na zmniejszaniu. Ekspansja monetarna jest możliwa poprzez: - kupowanie papierów wartościowych...
Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów. Z kolei nadmierny fiskalizm to nadmierne opodatkowanie przez państwo. Wyróżniamy dwie odmiany polityki (elementy interwencjonizmu państwowego): 1. polityka fiskalna 2. polityka monetarna Interwencjonizm państwowy polega na...
Polityka monetarna - Jest to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki.
Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania producentów i konsumentów jako podmiotów życia gospodarczego, jest zainteresowana jednostką. Do badania zachowań producentów wykorzystuje się: - Zysk - Koszty - Stopę procentową - Rentę Mikroekonomia odpowiada na pytanie: co określa poziom cen, co...


Nowe artykuły: Artykuł 11 Nowy | Zobacz też: Artykuł 30 dla przyszłych biznesmenów