Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

analiza wrażliwości | ocena zdolności kredytowej | prywatyzacja bezpośrednia | płynność przedsiębiorstwa | wykłady z zarządzania | analiza finansowa | wskaźniki analizy finansowej | wariancja | tożsamość monetarna | dochody i wydatki JST | struktura organizacyjna firmy | zadania z rozwiązaniami |

Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia

Skład pracy: definicja motywacji, teoria (koncepcja) wzmocnienia, wzmacnianie pozytywne (motywacja pozytywna), unikanie, kara (motywacja negatywna), eliminacja, teoria X i Y Douglasa McGregora, zwiększanie skuteczności oddziaływania nagród i kar. (5 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #motywacja #teorie motywacji #teoria XiY


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia pobrały na dysk również:
Teorie motywacji - opracowanie (Liczba stron: 19)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Motywacja do pracy (Liczba stron: 11)
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM (Liczba stron: 5)
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - praca (Liczba stron: 26)


Krótko, ale na temat:
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia - Odnosi się ono do problemu trwałości niektórych zachowań w czasie i zmienności innych. Wyjaśnia ono rolę nagród w wywoływaniu zmiany zachowań lub w utrzymywaniu przez pewien czas zachowań niezmienionych. Teoria wzmocnienia głosi, że zachowania pociągające za sobą karę mają mniejsze...
Teoria wzmocnienia Skinnera - Spojrzenie oparte na koncepcji wzmocnienia wyjaśnia rolę nagród w wywoływaniu zmiany zachowań lub w utrzymywaniu przez pewien czas zachowań nie zmienionych. Konkretnie, teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie pociągające za sobą karę ma mniejsze szanse powtórzenia się. Takie podejście do wyjaśnienia...
7 podstawowych cech zarządzania - Peter Drucker wyróżnia 7 podstawowych cech zarządzania. Stwierdził on, że zarządzanie współczesne: 1. dotyczy przede wszystkim ludzi, 2. jest osadzone w kulturze, 3. jest i musi być oparte na wartościach i celach jednoczących wszystkich uczestników organizacji, 4. musi zapewniać dostosowanie się organizacji do otoczenia...
Kryteria SMART - To: Specyfic (konkretne) - wyrażają to, co chce się osiągnąć Measurable (mierzalne) - oparte na liczbach Achievable (osiągalne) - oparte na obiektywnej ocenia własnych możliwości Realistic (realistyczne) - oparte na dostępnych zasobach
Teoria wzmocnienia - Teoria wzmocnienia bazuje na poglądzie, że zachowanie jest powodowane przez środowisko. Innymi słowy zachowanie jest wyznaczane przez czynniki wzmacniające. Istnieją trzy typy wzmocnień: wzmocnienie pozytywne, wzmocnienie negatywne oraz wzmocnienie powstałe w wyniku ignorowania niewłaściwego zachowania. Celem pozytywnego wzmocnienia (nagrody) jest zwiększenie prawdopodobieństwa...


Nowe artykuły: Artykuł 102 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 103 nagrodzony