Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

system MRP | rachunek wyników | karty płatnicze | metody zarządzania | CEFTA | marketing bezpośredni | transformacja systemowa w Posce | harmonogram spłaty kredytu | non profit | rozliczenia gotówkowe | potrzeby człowieka | metoda XYZ |

Podstawy ekonometrii - wykłady

Opracowanie omawia podstawowe informacje dotyczące ekonometrii i modeli ekonometrycznych (podział i przykłady), opisuje etapy budowy modeli - dobór zmiennych objaśniających, wybór postaci analitycznej modelu, weryfikacja modelu. Przykładowe obliczenia: metoda najmniejszych kwadratów, wariancja resztowa, odchylenie standardowe, macierz wariancji i kowariancji ocen parametrów, weryfikacja istotności parametrów modelu, współczynnik determinacji i zbieżności, analiza i autokorelacja reszt (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, test Durbina-Watsona), elastyczność. Poza tym opisano modele produkcji (Cobba-Douglasa, CES), wydajności pracy, kosztów, dochodów, popytu. (29 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z ekonometrii #metoda najmniejszych kwadratów #funkcja Cobba-Douglasa #funkcja produkcji CES #weryfikacja istotności parametrów modelu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy ekonometrii - wykłady należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Ekonometria

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy ekonometrii pobrały na dysk również:
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych (Liczba stron: 8)
Metoda simplex - zadania z programowania liniowego (Liczba stron: 9)
Zadania transportowe - badania operacyjne (Liczba stron: 6)
Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania (Liczba stron: 17)
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin (Liczba stron: 13)
Podstawy rachunkowości zarządczej (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Ekonometria - teoria - Dwa nurty w ekonometrii: — teoria ekonometrii; która obejmuje metody ekonometryczne rozwinięte i dostosowane do szczególnych potrzeb badań ilościowych w ekonomii. — teoria stosowana; czyli wykorzystanie metod ekonometrycznych do prowadzenia konkretnego badania na podstawie danych statystycznych.
Co to jest ceteris paribus - Jest to zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie 'wszystko inne takie samo'. Na język polski tłumaczony najczęściej jako 'przy pozostałych warunkach niezmiennych'. Studenci ekonomii spotykają się z tym zwrotem najczęściej na lekcjach ekonometrii, przy budowie modeli ekonometrycznych. Np. Y = 0.3A +...
Value Based Management - (VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50 w pracach takich ekonomistów, jak: Markowitz, Modigliani, Miller, Sharp, Fama. Za głównych twórców tej koncepcji uznaje się A.Rappaporta (1986) i T.Copeland (1990).
Indeks - Indeksem (wskaźnikiem dynamiki) nazywamy stosunek poziomu zjawiska w okresie (momencie) badanym do poziomu zjawiska w okresie (momencie) bazowym. Indeksy w zależności od podstawy porównań dzielimy oczywiście jakżeby inaczej, na jednopodstawowe i łańcuchowe.
Cechy rynku pieniężnego - Rynek pieniężny to: - rynek hurtowy (wysokie kwoty transakcji i obrotu), - rynek otwarty (nie posiada barier wejścia), kwota jest jedynym ograniczeniem - zdecentralizowany tzn. nie ma jednolitej podstawy prawnej, infrastruktury prawnej, na której opierałoby się jego funkcjonowanie - występuje rynek pierwotny i wtórny


Nowe artykuły: Artykuł 16 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 59 na studia