Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

VBM | BEP | analiza czynnikowa | konflikt | wydatki publiczne | podstawy ekonomii | DAGMAR | globalizacja przedsiębiorstw | metoda abc | podstawy zarządzania | wskaźniki płynności finansowej | Customer Care |

Podstawy makroekonomii

Skład opracowania: definicja makroekonomii, relacja między mikroekonomią i makroekonomią, mierniki rozwoju dobrobytu, produkt narodowy brutto (PNB), metody liczenia produktu narodowego brutto, produkt narodowy netto (PNN), dochód narodowy (DN), niepieniężne mierniki dobrobytu ekonomicznego, pieniądz i jego rola w gospodarce, mierzenie zasobu pieniądza (agregat M1, M2, M3 i M0), ewolucja pieniądza, popyt i podaż na pieniądz, równanie Fishera, podejście Keynesowskie do popytu, polityka pieniężna o ekspansywnym i restrykcyjnym charakterze, budżet i polityka budżetowa państwa, dochody i wydatki budżetowe, rola systemu podatkowego w gospodarce (model Leffera), polityka fiskalna, bezrobocie (popyt na pracę, podaż pracy, płaca realna,stopa bezrobocia, stopa zatrudnienia), rodzaje bezrobocia, keynesowska interpretacja bezrobocia, polityka zatrudnienia i instrumenty ograniczające bezrobocie. (18 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z makroekonomii #produkt narodowy brutto #produkt narodowy netto #dochód narodowy #bezrobocie


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy makroekonomii należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Makroekonomia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy makroekonomii pobrały na dysk również:
Krzywa Phillipsa - zależność między bezrobociem a inflacją (Liczba stron: 7)
Wykłady z makroekonomii (Liczba stron: 14)
Makroekonomia - zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 15)
Inflacja - referat (Liczba stron: 6)
Pytania testowe z mikroekonomii (Liczba stron: 16)
Bezrobocie Inflacja Krzywa Phillipsa (Liczba stron: 5)


Krótko, ale na temat:
Analiza PEST - To analiza czynników zewnętrznych makroekonomii: P - czynniki prawne E – czynniki ekonomiczne S – czynniki społeczne T - czynniki technologiczne
Metoda ekonomii ekonomicznej - Jest to systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych ekonomicznych. W skutek różnorodności podmiotów gospodarczych i zmienności warunków, ekonomia Matematyczna dzieli się na szereg różnych modeli nie mających...
Makroekonomia - Zajmuje się gospodarką jako całością i badaniem zjawisk jakie dotyczą całej gospodarki. Nazwa makroekonomia pojawiła się około 1929r. Wprowadził ją R Frisch. Makroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk oddziałujących na globalny popyt i globalna podaż w gospodarce a także zajmuje się...
Szkoła racjonalnych oczekiwań - Oczekiwania ludzi co do przyszłości w modelu makroekonomii określa się mianem „racjonalnych oczekiwań”. Stanowią one kluczowy element. Koncepcja ta wywołała redukcję wydatków inwestycyjnych. Podobnie, wysiłki rządu co do zmiany wielkości zasobów pieniądza będą zniwelowane przez reakcje ludności, oparte o jej...
Value Based Management - (VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50 w pracach takich ekonomistów, jak: Markowitz, Modigliani, Miller, Sharp, Fama. Za głównych twórców tej koncepcji uznaje się A.Rappaporta (1986) i T.Copeland (1990).


Nowe artykuły: Artykuł 6 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 93 nagrodzony