Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami

Podstawowe definicje i wzory: procent, stopa procentowa, oprocentowanie proste i złożone, kapitalizacja odsetek (dyskretna i ciągła), dyskontowanie wartości przyszłej, wartość bieżąca, wartość przyszła i bieżąca renty zwykłej (+przykład), wielkość renty (wpłaty) przy znanej wartości przyszłej lub bieżącej (+przykład), rentowność i dyskonto bonów skarbowych (+przykład), kwotowanie bonów skarbowych. (11 stron)

Podobne opracowania: #matematyka finansowa #wzory z matematyki finansowej #wartość bieżąca #wartość przyszła #renta


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Matematyka finansowa

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy matematyki finansowej pobrały na dysk również:
Matematyka finansowa - wzory i zadania z rozwiązaniami (Liczba stron: 27)
Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory (Liczba stron: 5)
Analiza ekonomiczna firmy (Liczba stron: 38)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Liczba stron: 25)
Wskaźniki płynnności i inne wskaźniki analizy finansowej (Liczba stron: 2)
Dźwignia finansowa - referat (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat:
Istota analizy wskaźnikowej - W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat kształtowania się określonych relacji finansowych. Przedmiotem analizy finansowej przedsiębiorstwa są: - sytuacja majątkowa, - sytuacja kapitałowa, - płynność finansowa, obejmująca ocenę zdolności płatniczych...
Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa - Płynność finansowa to zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań - to znaczy tych, które są płatne w przeciągu jednego roku. Płynność finansową rozpatruje się: - w ujęciu statycznym - tzn. w odniesieniu do konkretnego momentu, np. do dnia bilansowego,...
Zjawisko dźwigni finansowej - (DFL) polega na takim ukształtowaniu struktury kapitału, które pozwala na uzyskanie większej zyskowności kapitału własnego. Aby uzyskać dodatni efekt dźwigni finansowej, zyskowność majątku ogółem mierzona zyskiem operacyjnym musi być większa od kosztu wykorzystania kapitału obcego.
Hedge funds - Są prywatnymi funduszami inwestycyjnymi, funkcjonującymi w oparciu o umowy inwestycyjne pomiędzy funduszem a inwestorami. - zarządzający funduszem nie są związani żadnymi ograniczeniami dotyczącymi konstrukcji i koncentracji portfela, - hedge funds korzystają z dźwigni finansowej oraz instrumentów finansowych opartych na niej. Zjawisko dźwigni finansowej...
Marketing według Philipa Kotlera - Według profesora Philipa Kotlera marketing to zyskowne zaspakajanie potrzeb odbiorców czyli sposób działania firmy na rynku. Polega on na identyfikowaniu i kształtowaniu potrzeb odbiorców, określaniu które z nich dana firma może najlepiej zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiednich produktów i usług oraz...


Nowe artykuły: Artykuł 14 dla studentów | Artykuł 25 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe