Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ekonometria | koszty w logistyce | koszty zmienne | planowanie | atrybuty produktu | rachunek kosztów zmiennych | udział w rynku | przedsiębiorczość | wskaźniki du Ponta | funkcja użyteczności | działalność kredytowa | analiza ryzyka |

Podstawy rachunkowości zarządczej

Zbiór podstawowych definicji i zagadnień z rachunkowości zarządczej: pojęcie kosztu, koszt a wydatek, systemy rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów, metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych (+ przykład), rachunek kosztów działań, rachunek kosztów typu ABC (+ przykład), rachunek kosztów standardowych, rozrachunek wewnętrzny, mierniki oceny wykonania zadań przez samodzielne jednostki, cena wewnętrzna. (11 stron)

Podobne opracowania: #podstawy rachunkowości #rachunek kosztów #koszty stałe #koszty zmienne #metoda ABC


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy rachunkowości zarządczej należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Rachunkowość zarządcza

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy rachunkowości zarządczej pobrały na dysk również:
Analiza progu rentowności - referat (Liczba stron: 12)
Budżetowanie kosztów - teoria i przykłady (Liczba stron: 14)
Nowoczesne metody rachunku kosztów (Liczba stron: 14)
Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat (Liczba stron: 26)
Koszty w rachunkowości (Liczba stron: 43)
Analiza rynku - zagadnienia (Liczba stron: 6)


Krótko, ale na temat:
Pojęcie rachunkowości zarządczej - Rachunkowość zarządcza jest dziełem współczesnej rachunkowości. Stanowi ona podsystemem rachunkowości bezpośrednio związany z procesami zarządzania przedsiębiorstwem, którego zadaniem jest dostarczanie informacji jednostkom wewnętrznym na potrzeby decyzyjne. Rachunkowość zarządcza jest najważniejszym źródłem informacji ekonomicznych dla opisu różnych sytuacji decyzyjno-kontrolnych powstających w...
Rachunkowość kreatywna - Pojęcie to oznacza takie podejście do rachunkowości, które w obliczu zmiany zachodzących w podmiocie gospodarczym reaguje na nie poprzez adekwatną prezentację danych w sprawozdaniach finansowych.
Koszty stałe w rachunkowości - Są to koszty niezależne od zmian wielkości produkcji, pozostające w pewnych granicach na jednakowym poziomie. Zaliczamy do nich między innymi opłaty czynszowe, amortyzację liniową, opłaty wywozu śmieci, usługi bankowe.
Koszty bezpośrednie w rachunkowości - Są to koszty, które można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost określonym przedmiotom kalkulacji np. produktom, zleceniom produkcyjnym. Do kosztów bezpośrednich zaliczymy między innymi: koszty wynagrodzeń bezpośrednich, koszty materiałów bezpośrednich.
Koszty pośrednie w rachunkowości - Są to koszty, których nie można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych przypisać wprost na określone przedmioty kalkulacji. Koszty te w momencie poniesienia grupuje się wspólnie, a następnie rozlicza się za pomocą tak zwanych kluczy podziałowych. Kosztami pośrednimi są: koszty...


Nowe artykuły: Artykuł 85 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 94 na topie