Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zabezpieczenia kredytu | wprowadzenie nowego produktu na rynek | teoria XY | deficyt budżetowy | teoria procesu | piramida potrzeb Maslova | koszty logistyczne | 4P | reklama | rentowność kapitału własnego | mapa obojętności | system motywacji |

Podstawy socjologii

Definicje, zagadnienia, krótkie charakterystyki myślicieli (Platon, Arystoteles, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus), prekursorzy i narodziny socjologii jako nauki (G.B. Vico, C. Helvetius, C. Saint-Simon, August Comte), kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. (H. Spencer, Ch. Booth, R. Park, W. Pareto, E. Durkneim, Max Weber), socjologia jako nauka o zbiorowościach społecznych, socjologia teoretyczna i szczegółowa, funkcje socjologii, socjotechnika i jej rodzaje, główne kierunki i orientacje socjologiczne (pozytywizm, behawioryzm, neoewolucjonizm, funkcjonalizm, teoria konfliktu, wymiany, działania społecznego, nowego humanizmu), teoretyczne podstawy socjologii zarządzania, jednostka ludzka w społeczeństwie i w organizacji, teoria grupy społecznej, więź społeczna i jej elementy, teoria integracji i dezintegracji, makrostruktury społeczne, socjologiczna analiza państwa, zachowanie zbiorowości ludzkich w procesie pracy, hierarchia potrzeb A. Maslowa, teoria motywacji F. Herzberga, teoria osiągnięć McClellenda, konflikt w organizacji i otoczeniu społecznym, społeczność lokalna, kierowanie potencjałem ludzkim. (26 stron)

Podobne opracowania: #wykłady z socjologii #prekursorzy socjologii #hierarchia potrzeb Maslova #teorie motywacji #konflikt w organizacji


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy socjologii należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Socjologia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy socjologii pobrały na dysk również:
Socjologia pracy - opracowanie (Liczba stron: 10)
Komunikacja społeczna i jej uwarunkowania (Liczba stron: 20)
Komunikacja społeczna - referat (Liczba stron: 5)
Komunikacja interpersonalna - referat (Liczba stron: 14)
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin (Liczba stron: 13)
Podstawy rachunkowości zarządczej (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat:
Kierunki socjologiczne - i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer (1820-1903) Jako pierwszy napisał podręcznik socjologii. Stworzył kierunek który nazywamy ewolucjonizmem. Uważał, że bytem społecznym rządzi jedno prawo - prawo ewolucji. Ch. Booth Twórca kierunku ekologicznego. Głosił on, że środowisko...
Socjologia szczegółowa - Socjologia szczegółowa (empiryczna) zajmuje się ona systematycznym opisem poszczególnych dziedzin oraz wyjaśnianiem zachodzących w tych dziedzinach zjawisk. Ma ona wielorakie powiązania z socjologią ogólną. Socjologia szczegółowa korzysta z inspiracji i założeń teoretyczno-metodologicznych socjologii ogólnej, a socjologia ogólna weryfikując osiągnięcia badawcze...
Prekursorzy socjologii jako nauki - to m.in.: G.B. Vico (1668-1 744) W 1726 napisał „Nauka nowa", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opartą na badaniach historyczno - porównawczych, stwierdził, że proces dziejowy odbywa się wg stałych praw. Istnieje jedność rozwoju i jedność procesów historycznych, C. Helvetius...
Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: - przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, - zachowania można zrozumieć jeśli znamy ich strukturę i obserwujemy je zarówno w warunkach naturalnych i eksperymentalnych, - zachowania człowieka manifestują się przede wszystkim w postawach, - socjologa interesuje postawa zbiorowości,...
Value Based Management - (VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50 w pracach takich ekonomistów, jak: Markowitz, Modigliani, Miller, Sharp, Fama. Za głównych twórców tej koncepcji uznaje się A.Rappaporta (1986) i T.Copeland (1990).