Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

weryfikacja hipotez | fazy cyklu koniunkturalnego | funkcje pieniądza | analiza techniczna | mobbing | negocjacje | Plan Marshalla | etapy badań marketingowych | cykl życia projektu | ROE | rzadkość dóbr | reklama |

Podstawy zarządzania - ściąga

Opracowanie w formie ściągi z podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania. Łącznie omówiono ponad 40 różnych zagadnień, m.in. takie pojęcia jak: pojęcie zarządzania, planowania, organizacji, przewodzenia, kontrolowania, naukowe zarządzanie i jego geneza, zasady Henri Fayola, teoria XiY, ujęcie systemowe organizacji, makrootoczenie i mikrootoczenie, misja firmy, cel długookresowy i krótkookresowy, hierarchia celów, pojęcie i funkcje planowania, planowanie strategiczne, taktyczne, operacyjne, rodzaje planów operacyjnych, decyzje kierownicze, klasyczny model podejmowania decyzji, model ograniczonej racjonalności, grupowe podejmowanie decyzji, rozpiętość kierowania, specjalizacja, centralizacja i decentralizacja, modele władzy, rodzaje struktur organizacyjnych, struktura liniowa i rozproszona oraz funkcjonalna, procedura procesu kadrowego, etapy planowania zasobów ludzkich, przywództwo, grupy formalne i nieformalne, konflikt w organizacji, kierowanie konfliktem, rodzaje i sfery zastosowań systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (2 strony po 3 kolumny)

Podobne opracowania: #podstawy zarządzania #wykłady z zarządzania #kierowanie konfliktem #schemat organizacyjny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Podstawy zarządzania - ściąga należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Podstawy zarządzania

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Podstawy zarządzania pobrały na dysk również:
Test z zarządzania strategicznego (Liczba stron: 5)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)
Wykłady z zarządzania i organizacji (Liczba stron: 31)
Kultura organizacji w USA (Liczba stron: 8)
Kultura organizacyjna - referat (Liczba stron: 13)
Przywództwo (Liczba stron: 8)


Krótko, ale na temat:
Klasyczne podejście do zarządzania - Podejście klasyczne – składa się z dwóch wyodrębnionych gałęzi: naukowego i administracyjnego zarządzania. Osiągnięcia szkoły klasycznej – szkoła ta stworzyła podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania, wskazała kluczowe procesy, funkcje i umiejętności kierownictwa, które i dziś uznawane są za istotne. Ograniczenia...
Istota zarządzania - Zarządzanie est takim rodzajem kierowania, w którym tytuł do wywierania wpływu na hierarchię i systemy wartości, interesy i dążenia oraz podstawy organizacyjne kierowanych wynika głównie, choć niewyłącznie z władania lub z faktu dysponowania przez kierującego zasobami materialno-energetycznymi i informacyjnymi o...
Struktura zarządzania przedsiębiorstwem - Wyróżniamy trzy zasadnicze wymiary zarządzania: 1. według przedmiotu zarządzania: dziedziny zarządzania: zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją, marketingiem, działalności B+R, finansami, z personelem 2. według funkcji zarządzania: fazy procesu zarządzania: analiza sytuacji planowanie, organizowanie, realizacja i kontrola 3. stopień konkretyzacji decyzji i działań: w odniesieniu do...
Zasady nowoczesnej koncepcji logistyki - To: 1. Niezbędna jest integracja między operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Wszystkie aspekty procesów logistycznych powinny być związane w sposób bezpośredni z innymi sferami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie. 3. Wszystkie funkcje i czynności logistyczne...
Wymiary zarządzania - To: 1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo). 2. Funkcje zarządzania (powtarzalne, typowe fazy, wyodrębnione w każdym procesie zarządzania, bez względu na jego przedmiot); 3. Stopień konkretyzacji decyzji i działań (koncentracja na...


Nowe artykuły: Artykuł 67 na studia | Zobacz też: Artykuł 82 przeczytany 688 razy