Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

strategie marki | efektywna obsługa konsumenta | dźwignia operacyjna | konflikt w organizacji | marketing międzynarodowy | transformacja gospodarcza w Polsce | krzywa podaży | kredyt bankowy | list zastawny | krzywa Laffera | etapy analizy strategicznej | analiza ekonomiczna |

Polityka asortymentowa

Skład pracy: czynniki wpływające na politykę asortymentową przedsiębiorstwa, kryteria kształtowania asortymentu, strategie i opcje strategiczne, macierz BCG, etapy procesu zarządzania kategorią produktu. (6 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #marketing #produkt


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Polityka asortymentowa należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Polityka asortymentowa pobrały na dysk również:
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Wykłady z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 29)
Polityka monetarna - referat (Liczba stron: 20)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)
Etyka w biznesie - opracowanie (Liczba stron: 10)


Krótko, ale na temat:
Polityka asortymentowa - Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych i trudniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa. Prawidłowe ukształtowanie asortymentu i obserwowanie jego zmian może być źródłem przewagi strategicznej na rynku detalicznym. Wśród podstawowych czynników wpływających na...
Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów. Z kolei nadmierny fiskalizm to nadmierne opodatkowanie przez państwo. Wyróżniamy dwie odmiany polityki (elementy interwencjonizmu państwowego): 1. polityka fiskalna 2. polityka monetarna Interwencjonizm państwowy polega na...
Polityka handlowa - Jest częścią państwowej polityki ekonomicznej; głównym celem jest optymalne z punktu widzenia interesu danego kraju ukształtowanie stosunków tego kraju z zagranicą. Polityka handlowa jest zatem zbiorem celów działania i środków służących realizacji tych celów. Polityka handlowa dzieli się na 2 rodzaje: a)...
Kotwice antyinflacyjne - Stabilizatorami w walce z inflacją były tzw. Kotwice antyinflacyjne: - restrykcyjna polityka dochodowa państwa (zamrożenie płac) i restrykcyjna polityka pieniężna NBP. Druga faza ujawniła problemy młodej gospodarki kapitałowej np. pojawił się problem wyboru dróg wychodzenia z zapaści gospodarczej i sposobu...
Polityka pieniężna - Polityka pieniężna polega przede wszystkim na kształtowaniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli nie występują zjawiska inflacyjne to rozróżnić możemy ekspansywną i restrykcyjną politykę pieniężną. Polityka ekspansywna polega na zwiększaniu podaży pieniędzy, restrykcyjna na zmniejszaniu. Ekspansja monetarna jest możliwa poprzez: - kupowanie papierów wartościowych...


Nowe artykuły: Artykuł 51 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 109 na studia