Top strony
Wyszukiwarka serwisu
deficyt budżetowy | test Durbina–Watsona | efekt Veblena | etapy badań marketingowych | strategia marki | motywatory | finansowanie przedsiębiorstwa | prognozowanie i symulacje | komunikacja | metoda XYZ | prace magisterskie z marketingu | macierz General Elektric |

Polityka monetarna - referat

Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa kredytu refinansowego, rezerw obowiązkowych, rezerw specjalnych, operacje otwartego rynku), strategie, przesłanki wyboru celów pośrednich polityki pieniężnej, kontrola kursu walutowego, agregatów pieniężnych, stóp procentowych, strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, rodzaje polityki monetarnej (ekspansywna polityka monetarna, restrykcyjna, obniżka stóp procentowych i rezerw obowiązkowych), rola pieniądza w gospodarce, teoria kosztów zmiany ceny, kosztów motywacyjnych, doświadczenia zawodowego, sztywnej struktury nakładów i wyników, wspólne cechy neokeynesowskiej myśli ekonomicznej, realne cykle gospodarcze. (20 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).
Podobne opracowania: #polityka monetarna #polityka pieniężna #inflacja #kurs walutowy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Polityka monetarna - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Polityka monetarna pobrały na dysk również:
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Tożsamość monetarna Europy - unia monetarna (Liczba stron: 19)
Polityka asortymentowa (Liczba stron: 14)
Wykłady z makroekonomii (Liczba stron: 14)
Wykłady z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 29)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Polityka pieniężna - Polityka pieniężna polega przede wszystkim na kształtowaniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli nie występują zjawiska inflacyjne to rozróżnić możemy ekspansywną i restrykcyjną politykę pieniężną. Polityka...
Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów. Z kolei nadmierny fiskalizm to nadmierne opodatkowanie...
Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię. 1. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania producentów i konsumentów jako podmiotów życia gospodarczego, jest zainteresowana jednostką. Do badania zachowań producentów...
Polityka monetarna - definicja wraz z wyjaśnieniem na przykładzie życia rodziny - Polityka monetarna to rodzaj działań, które podejmuje bank centralny (w Polsce jest to Narodowy Bank Polski - NBP) w celu wpływania na ilość pieniądza w...
Polityka monetarna i funkcje pieniadza - Polityka monetarna to prowadzone przez NBP działania mające na celu regulację poziomu podaży pieniądza, kursów walutowych oraz zapewnienie stabilności cen. Narzędzia polityki monetarnej: • operacje otwartego...