Top strony
Wyszukiwarka serwisu
akcje | cenowa elastyczność podaży | podstawy makroekonomii | macierz BCG | analiza tows | model Kurta Lewina | prezentacje z marketingu | fucje i przejęcia | Customer Relationship Management | budżet państwa | rodzaje spółek | strategia dystrybucji |

Polityka personalna i jej funkcje - opracowanie

Opracowanie na temat polityki personalnej, w którym omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.: definicja polityki personalnej, jej zasady i etapy rozwoju, czynniki wpływające na znaczenie funkcji personalnej, rekrutacja - jej definicja i rodzaje (rekrutacja szeroka / ogólna oraz szeregowa), źródła rekrutacji pracowników, trafność rekrutacji, selekcja pracowników, etapy procesu selekcji, rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, wprowadzenie pracownika, fazy adaptacyjne, ocenianie pracowników, jego funkcje, cele oraz zasady, kryteria oceniania, metody absolutne oceniania pracowników, metody oceny relatywnej, budowa arkusza ocen, wynagrodzenia, skład całkowitego wynagrodzenia pracowników, funkcje płacy, zasady wynagradzania, podstawowe form wynagradzania pracowników, szkolenie pracowników - definicja, cele, rodzaje; plan szkolenia, techniki szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwie, techniki szkolenia na stanowisku pracy, ocena przebiegu i efektów szkoleń. (10 stron)

Podobne opracowania: #polityka personalna #rekrutacja #motywacja


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Polityka personalna i jej funkcje - opracowanie należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Polityka personalna i jej funkcje pobrały na dysk również:
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria (Liczba stron: 27)
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Podstawy finansów publicznych - wykłady (Liczba stron: 28)
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Zasady polityki personalnej - W obecnych czasach, konkurencja między firmami nie tylko polega na dostarczaniu coraz lepszych produktów i usług, ale także na przyciąganiu i zatrzymywaniu najzdolniejszych pracowników. Stąd...
Funkcje gospodarki magazynowej - Do funkcji gospodarki magazynowej zalicza się: - funkcje w zakresie tworzenia, adaptacji i eksploatacji powierzchni magazynowych, - funkcje w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów produktów, włączając w...
Fiskalizm i polityka fiskalna - Fiskalizm to polityka finansowa (skarbowa) państwa, polegająca na pobieraniu nadmiernych podatków i opłat w celu osiągnięcia jak największych wpływów. Z kolei nadmierny fiskalizm to nadmierne opodatkowanie...
Historia (fazy) zarządzania kadrami - Faza 1 - Od 1900 do 1945 roku funkcja personalna pełniła rolę organizacyjno –pomocniczą, kładziono nacisk na elementy płacowe. Próbowano ustalić jaka płaca jest najbardziej...
Polityka handlowa - Jest częścią państwowej polityki ekonomicznej; głównym celem jest optymalne z punktu widzenia interesu danego kraju ukształtowanie stosunków tego kraju z zagranicą. Polityka handlowa jest zatem...


Nowe artykuły: Artykuł 15 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 70 dla studentów