Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

motywowanie | statystyka | budżet państwa | zapasy w przedsiębiorstwie | strategia przedsiębiorstwa | wartość dodana | Customer Care | wydatki publiczne | dochody i wydatki budżetu państwa | stopa bezrobocia | marka produktu | zdolność kredytowa |

Polski rynek kapitałowy

Skład pracy: charakterystyka, skład i podział rynku kapitałowego, podział inwestorów rynku kapitałowego, cechy rynku, papiery wartościowe, akcje - definicja i typy, prawa akcjonariuszy, obligacje skarbowe - definicja, rodzaje i korzyści z posiadania, ceny (nominalna, emisyjna, rynkowa), kontrakty terminowe (financial futures), cele do jakich inwestorzy wykorzystują kontrakty terminowe, publiczny obrót papierami wartościowymi, główne zadania Komisji Papierów Wartościowych, przykładowa tabela notowań giełdowych, wskaźnik cena / zysk (P/E) + przykład, wskaźnik ceny jednej akcji do wartości księgowej (P/BV) + przykład, stopa dywidenty Yield + przykład, rentowność sprzedaży netto, rentowność kapitału własnego, wskaźnik płynności. (19 stron) [Stan prawny na 1999 r.]

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #rynek kapitałowy #akcje #prawa akcjonariuszy #kontrakty terminowe #rentowność kapitału własnego


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Polski rynek kapitałowy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Rynek kapitałowy

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Polski rynek kapitałowy pobrały na dysk również:
Papiery wartościowe - akcje i obligacje (Liczba stron: 9)
Analiza techniczna - opracowanie (Liczba stron: 8)
Rynek kapitałowy - teoria i zadania z rynku kapitałowego (Liczba stron: 18)
Historia gospodarcza - zagadnienia (Liczba stron: 45)
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (etapy) (Liczba stron: 7)
Bilans płatniczy - referat (Liczba stron: 27)


Krótko, ale na temat:
Rodzaje rynków - Rynki podzielić możemy na podstawie kilku kryteriów: a) ze względu na zasięg geograficzny: - rynek lokalny - rynek regionalny - rynek krajowy - rynek zagraniczny - rynek międzynarodowy - rynek światowy b) wg kryterium przedmiotu wymiany: - rynek dóbr i usług (a w nim rynek dóbr i usług konsumpcyjnych...
Cechy otwartej gospodarki rynkowej - To: - Ceny ustala rynek - mechanizm rynkowy, mechanizm konkurencji. - Dominująca własność prywatna. - Mały udział państwa w gospodarce. - Brak ochrony celnej (lub minimalna). - Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. - Wolny rynek kapitałowy - swobodny przepływ kapitału. - Słabe związki zawodowe.
Międzynarodowy rynek kapitałowy - Obejmuje transakcje średnio- i długoterminowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez renomowane korporacje i instytucje międzynarodowe. Dzieli się na rynek akcji i obligacji, i obejmuje rynki: pierwotny i wtórny. Międzynarodowy rynek kredytowy obejmuje transakcje pomiędzy bankami handlowymi i instytucjami finansowymi a podmiotami o...
Założenia modelu CAPM - Model zakłada, że: 1. nie ma kosztów transakcyjnych 2. jest doskonała podzielność instrumentów finansowych 3. brak jest podatku dochodowego 4. możliwa jest tzw. krótka sprzedaż polegająca na tym, że możemy sprzedawać pożyczone papiery wartościowe 5. mamy wolny rynek kapitałowy 6. wszyscy mają takie same oczekiwania (inwestorzy)...
Eksterytorialne rynki finansowe - (eurorynki) stanowiące podstawę międzynarodowego rynku finansowego. Eurorynki dzielą się na: - eurorynek pieniężny (rynek eurowaluty, zwłaszcza eurodolara); - eurorynek kapitałowy (głównie rynek euroobligacji). Obydwa te rynki kojarzą popyt i podaż funduszy pożyczkowych w sposób bardziej efektywny, niż rynki narodowe. Termin eksterytorialność wskazuje, że...


Nowe artykuły: Artykuł 42 Nowy | Zobacz też: Artykuł 78 na topie