Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wykłady z ekonometrii | studium przypadku | łączenie przedsiębiorstw | prawa Gossena | plan marketinfowy | strategia Portera | traktat z Maastricht | kompetencje pracownika | model du Ponta | model Gordona | ERP II | opakowania |

Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego

Skład pracy: definicja budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zadania gminy, dochody budżetu gminy, powiatu, województwa, wydatki budżetów JST, opracowanie projektu budżetu, uchwalenie, wykonanie, kontrola oraz nadzór nad wykonaniem budżetu JST. (23 strony) [Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.
Podobne opracowania: #budżet gminy #dochody gminy #wydatki gminy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Finanse publiczne

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego pobrały na dysk również:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego (Liczba stron: 7)
Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego (Liczba stron: 14)
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - referat (Liczba stron: 17)
Zasady konstruowania budżetu gminy (Liczba stron: 14)
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (Liczba stron: 37)
Budżet gminy (Liczba stron: 5)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków:...
Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową. Budżet ten uchwalany jest na rok...
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne obowiązkowe (taki charakter mogą nadać ustawy niektórym zadaniom własnym jednostki...
Wydatki budżetowe - Wydatki publiczne są głównym instrumentem realizacji polityki gospodarczo-społecznej państwa w fazie podziału środków finansowych stanowiących przedmiot redystrybucji dokonywanej przede wszystkim przez budżet państwa. W art....
Dochody JST - Nazywamy środki publiczne przekazywane bezpowrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa- subwencje i dotacje...