Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

socjologia pracy | plan marketinfowy | analiza ekonomiczna | macierz General Elektric | model Portera | historia bankowości | rynek dóbr i usług | marketing przemysłowy | marketing internetowy | strategia przedsiębiorstwa | psychologia społeczna | rentowność |

Produkt - praca teoretyczna (referat)

Skład pracy: pojęcie produktu, jego istota i poziomy (istota - rdzeń produktu, produkt rzeczywisty i poszerzony), klasyfikacja produktów (częstego zakupu, podstawowe, nabywane pod wpływem impulsu, nabywane pod wpływem nagłej potrzeby, okresowego zakupu, homogeniczne i heterogeniczne, luksusowe, nie spostrzegane), podział produktów konsumpcyjnych (+ schemat) - dobra inwestycyjne, produkty wyposażenia dodatkowego i zaopatrzeniowe, surowce, materiały, półprodukty, usługi wspierające bieżące działania firmy), podział produktów przemysłowych, funkcje (podstawowe i dodatkowe) i atrybuty produktu. (8 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.

Podobne opracowania: #produkt #marketing mix


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Produkt - praca teoretyczna (referat) należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Produkt pobrały na dysk również:
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Polityka asortymentowa (Liczba stron: 14)
Produkt - referat (Liczba stron: 36)
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (etapy) (Liczba stron: 7)
Atrybuty produktu (Liczba stron: 9)
Podstawy makroekonomii (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat:
Poziomy produktu - Wyróżnić można pięć poziomów produktu: 1. Produkt, który zapewnia podstawową korzyść, którą nabywca rzeczywiście kupuje, 2. Produkt w formie podstawowej, jako jego typowa wersja, 3. Produkt oczekiwany przez nabywcę obejmujący zbiór cech i wartości pożądanych do zastosowania i użycia, określanych jako „pakiet wartości”...
Produkt Narodowy Brutto - wzór - PNB jest pieniężną wartością bieżącej produkcji rynkowej wszystkich dóbr finalnych i usług wytworzonych podczas określonego czasu przez czynniki wytwórcze będące własnością danego kraju lub jego obywateli niezależnie od tego czy znajdują się w kraju czy za granicą. Produkt Krajowy Brutto (PKB) +...
Nowy produkt - To taki, który zaspokaja nowe potrzeby konsumentów lub w lepszy, bardziej doskonały sposób zaspokaja potrzeby już istniejących. Motywy jakimi kieruje się przedsiębiorstwo dążąc do wprowadzenia nowych produktów: 1. nowy produkt nie posiada imitacji w krótkim czasie, co daje możliwość realizacji cyklu nadzwyczajnego...
Różnice między sprzedażą a marketingiem - Sprzedaż: 1. Najważniejszy jest produkt 2. Najpierw wytwarza się produkt, a następnie martwi się jak go sprzedać 3. Zarządzanie jest ukierunkowane na sprzedaż 4. Planowanie jest krótkookresowe 5. Potrzeby sprzedaży wychodzą na plan pierwszy. Marketing: 1. Najważniejsze są potrzeby i wymagania klienta 2. Po ich rozpoznaniu należy zapoznać...
Czym jest produkt - Produkt jako element marketingu jest agregatem pewnych właściwości. Podstawowym elementem tych właściwości są funkcje podstawowe produktu. Funkcje te są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który uzasadnia jego istnienie. Relacje między produktem a celem, któremu...


Nowe artykuły: Artykuł 80 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 101 na topie