Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
wynagradzanie | publicity | CRM | prezentacje z finansów | metody walki z inflacją | psychologia zarządzania | ekonomiczna wartość dodana | zarządzanie produkcją |

Prognozowanie gospodarcze - praca

Praca ma na celu wybór i oszacowanie modelu ekonometrycznego badanego zjawiska. Zmienna objaśniana to porody. Zmienne objaśniające to stopa bezrobocia, liczba oddanych do użytku mieszkań, płaca nominalna, cztery zmienne dotyczą liczby małżeństw, ostatnia zmienna objaśniająca to wielkość sprzedanych środków antykoncepcyjnych w badanym roku. Elementy pracy: prezentacja zmiennych, dobór zmiennych objaśniających, eliminacja zmiennych o zbyt niskim poziomie zmienności (współczynnik zmienności), redukcja zbioru zmiennych objaśniających metodą analizy macierzy współczynników korelacji, metoda Hellwiga, postać analityczna modelu ekonometrycznego, weryfikacja modelu - współczynnik determinacji, korelacji wielorakiej, skorygowany współczynnik determinacji, zbieżności, zmienności losowej, błędy standardowe oszacowań współczynników, błędy procentowe oszacowania współczynników modelu, test dla współczynnika korelacji liniowej, test Walda, test Durbina – Watsona, istotności parametrów modelu, prognozowanie.

Liczba stron: 21

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #prognozowanie gospodarcze #prognozowanie i symulacje #model ekonometryczny

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.

Na stronie znajdziesz 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp 💎PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
24.99 zł

Zamów
39.99 zł

Zamów
119 zł

Zamów

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt
24.99 zł

Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp6 miesiecy
Koszt
39.99 zł

Zamów

Dostęp 💎PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt
119 zł

Zamów

Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 548 plików, zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (548 plików) i dodatkowo z bazy Premium (9 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Prognozowanie gospodarcze - praca należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Prognozowanie gospodarcze pobrały na dysk również:
Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania (Liczba stron: 17)
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)
Modelowanie ekonometryczne oraz wyznaczenie prognozy - spożycie piwa (Liczba stron: 11)
Zagadnienia egzaminacyjne z ekonometrii z omówieniem (Liczba stron: 23)
Organizacja wirtualna (Liczba stron: 12)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Cło - Jest zbliżonym do podatku świadczeniem, które stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. W klasycznym ujęciu rozróżnia się cła fiskalne i gospodarcze. Cło fiskalne – jego...
Podział ubezpieczeń - W teorii i praktyce spotyka się podział rynku ubezpieczeń na dwie sfery działania, tj. na: a. ubezpieczenia gospodarcze b. ubezpieczenia społeczne (inaczej socjalne), którymi zajmuje się ZUS Ubezpieczenia...
Pomysł na model ekonometryczny - 50 gotowych pomysłów - Oto 50 pomysłów na model ekonometryczny: ⭐ Zobacz też koniecznie nasze gotowe modele ekonometryczne ⭐ Przewidywanie wzrostu PKB na podstawie inwestycji kapitałowych i polityki monetarnej. Analiza...
Podmioty w gospodarce - Podział: Mikroekonomiczne - tzw. bezpośredni producent (pracownik, chłop, rzemieślnik), konsument oraz jednostki gospodarcze, w ramach których funkcjonują: przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne i ogrodnicze, warsztat rzemieślniczy, gospodarstwo...
Plan - To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów, przy wykorzystaniu określonego zasobu informacji. Decydowanie jest...


2001-2024 © ABC Ekonomii