Top strony
Wyszukiwarka serwisu
strategie marketingowe | budżetowanie kosztów | cashflow | analiza podaży | wprowadzenie nowego produktu na rynek | logistyka | macierz BCG | mierniki wzrostu gospodarczego | bilans płatniczy | rentowność | globalizacja przedsiębiorstw | eurodystrybucja |

Prognozowanie gospodarcze - praca

Praca ma na celu wybór i oszacowanie modelu ekonometrycznego badanego zjawiska. Zmienna objaśniana to porody. Zmienne objaśniające to stopa bezrobocia, liczba oddanych do użytku mieszkań, płaca nominalna, cztery zmienne dotyczą liczby małżeństw, ostatnia zmienna objaśniająca to wielkość sprzedanych środków antykoncepcyjnych w badanym roku. Elementy pracy: prezentacja zmiennych, dobór zmiennych objaśniających, eliminacja zmiennych o zbyt niskim poziomie zmienności (współczynnik zmienności), redukcja zbioru zmiennych objaśniających metodą analizy macierzy współczynników korelacji, metoda Hellwiga, postać analityczna modelu ekonometrycznego, weryfikacja modelu - współczynnik determinacji, korelacji wielorakiej, skorygowany współczynnik determinacji, zbieżności, zmienności losowej, błędy standardowe oszacowań współczynników, błędy procentowe oszacowania współczynników modelu, test dla współczynnika korelacji liniowej, test Walda, test Durbina – Watsona, istotności parametrów modelu, prognozowanie. (21 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).
Podobne opracowania: #prognozowanie gospodarcze #prognozowanie i symulacje #model ekonometryczny


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Prognozowanie gospodarcze - praca należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Model ekonometryczny

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Prognozowanie gospodarcze pobrały na dysk również:
Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania (Liczba stron: 17)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)
PKB PNB i PNN - wzór i objaśnienia (Liczba stron: 4)
Analiza techniczna - opracowanie (Liczba stron: 8)
Organizacja wirtualna (Liczba stron: 12)
Cechy społeczeństwa rynkowego (Liczba stron: 10)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Cło - Jest zbliżonym do podatku świadczeniem, które stanowi istotne źródło dochodów budżetu państwa. W klasycznym ujęciu rozróżnia się cła fiskalne i gospodarcze. Cło fiskalne – jego...
Podział ubezpieczeń - W teorii i praktyce spotyka się podział rynku ubezpieczeń na dwie sfery działania, tj. na: a. ubezpieczenia gospodarcze b. ubezpieczenia społeczne (inaczej socjalne), którymi zajmuje się ZUS Ubezpieczenia...
Podmioty w gospodarce - Podział: - Mikroekonomiczne - tzw. bezpośredni producent (pracownik, chłop, rzemieślnik), konsument oraz jednostki gospodarcze, w ramach których funkcjonują: przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne i ogrodnicze, warsztat rzemieślniczy, gospodarstwo...
Plan - To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów, przy wykorzystaniu określonego zasobu informacji. Decydowanie jest...
Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii - Zasada optymalizacji decyzji to podstawowe pojęcie mikroekonomii, które opisuje sposób podejmowania decyzji przez jednostki gospodarcze (np. konsumentów, firm). Zgodnie z tą zasadą, jednostki gospodarcze dążą...