Top strony
Wyszukiwarka serwisu
polityka personalna | funkcja użyteczności | kwestionariusz | reklama | koszty stałe | strategie marki | analiza XYZ | estymacja przedziałowa | NBP | transformacja gospodarcza w Polsce | komunikacja w przedsiębiorstwie | franchising |

Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania

Podstawowe zagadnienia, definicje i zadania dotyczące prognozowania, a w nich m.in. definicja prognozowania, rola, zastosowanie, konstruowanie i definicja prognozy, metody prognostyczne, rodzaje prognoz, dane statystyczne w prognozach, źródła błędów, zasady budowania prognoz ekonometrycznych, podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość, predykcja ilościowa i jakościowa, przedziałowa i punktowa, składnik losowy w procesie wnioskowania w przyszłość, prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu, horyzont prognozy, 4 przykładowe zadania z prognozowania, definicja symulacji, metoda Montecarlo, model zdarzeń ciągłych, symulacja modeli ciągłych. (17 stron)
Podobne opracowania: #prognozowanie #funkcja trendu #ekonometria #statystyka


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Ekonometria

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Prognozowanie i symulacje pobrały na dysk również:
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Analiza techniczna - opracowanie (Liczba stron: 8)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Biznesplan spółki branży ogrodniczej (Liczba stron: 24)
Logistyka - ściąga z zagadnień (Liczba stron: 1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry...
Plan - To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów, przy wykorzystaniu określonego zasobu informacji. Decydowanie jest...
Prognozowanie popytu zarządzania ludźmi - Analiza statystyczna – wykorzystanie danych zawartych w dokumentach przedsiębiorstwa, wśród których jako zmienne prognostyczne wykorzystujemy te, które istotnie wpłynęły na stan zatrudnienia, czyli zaistniała istotna...
Elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi - To: 1. Planowanie zasobów ludzkich obejmuje: - analizę stanowisk pracy: to systematyczne procedury zbierania i rejestrowania informacji dotyczących poszczególnych stanowisk pracy, zwiera ona opis stanowisk pracy ...
Analiza struktury marketingu - Znając definicję i istotę marketingu należy dokonać analizy jego struktury. W tym względzie wyróżniamy: - instrumenty - nie są bezpośrednio związane z wykonaniem określonych czynności. Do...