Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

determinanty dochodu narodowego | rekrutacja pracowników | plan finansowy | organizacja wirtualna | home banking | statystyka | rezerwa obowiązkowa | mobbing | analiza bilansu | cele marketingowe | kierowanie konfliktem | controlling |

Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania

Podstawowe zagadnienia, definicje i zadania dotyczące prognozowania, a w nich m.in. definicja prognozowania, rola, zastosowanie, konstruowanie i definicja prognozy, metody prognostyczne, rodzaje prognoz, dane statystyczne w prognozach, źródła błędów, zasady budowania prognoz ekonometrycznych, podstawowe założenia wnioskowania w przyszłość, predykcja ilościowa i jakościowa, przedziałowa i punktowa, składnik losowy w procesie wnioskowania w przyszłość, prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu, horyzont prognozy, 4 przykładowe zadania z prognozowania, definicja symulacji, metoda Montecarlo, model zdarzeń ciągłych, symulacja modeli ciągłych. (17 stron)

Podobne opracowania: #prognozowanie #funkcja trendu #ekonometria #statystyka


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Prognozowanie i symulacje - teoria i zadania należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Ekonometria

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Prognozowanie i symulacje pobrały na dysk również:
Prognozowanie gospodarcze - praca (Liczba stron: 21)
Analiza techniczna - opracowanie (Liczba stron: 8)
Zarządzanie kadrami - ściąga (Liczba stron: 1)
Biznesplan spółki branży ogrodniczej (Liczba stron: 24)
Logistyka - ściąga z zagadnień (Liczba stron: 1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady (Liczba stron: 32)


Krótko, ale na temat:
Czynności logistyczne - To: - obsługa klienta - prognozowanie popytu - przepływ informacji - kontrola zapasów - czynności manipulacyjne - realizowanie zamówień - usługi serwisowe, zaopatrywanie w części zamienne - lokalizowanie zakładów produkcyjnych i składów - procesy zaopatrzeniowe - pakowanie - obsługa zwrotów - gospodarowanie odpadami - czynności transportowe - składowanie
Formy szkolenia dla kierowników i pracowników - To: 1. Trening poprzez pracę: zleca się wykonanie pracownikowi trudnych i odpowiedzialnych zadań. Uczenie się działania grupowego i grupowego rozwiązywania problemów; oparta na wymianie osób 2. Gry kierownicze: uczą podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach zbliżonych do tych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo 3. Konferencje:...
Plan - To określanie celów działalności firmy, odpowiedź na prognozowanie. Decydowanie to proces wyboru jednej możliwości spośród kilku na podstawie kryteriów, przy wykorzystaniu określonego zasobu informacji. Decydowanie jest integralnym składnikiem: • planowania • budowania struktur • kontrolowania • motywowania O decydowaniu mówimy w trzech poziomach: taktycznym, strategicznym...
Scoring behawioralny - To technika oceniając, która pozwala kredytodawcy podjąć trafną decyzję dotyczącą stałego klienta poprzez prognozowanie jego przyszłych wyników działalności. Jest szeroko rozpowszechniony przy wyznaczaniu na przykład nowego limitu kredytowego, czy modyfikowaniu poprzedniego, przy udostępnianiu nowych produktów. Ocenę behawioralna uznaje się za bardziej...
Prognozowanie popytu zarządzania ludźmi - Analiza statystyczna – wykorzystanie danych zawartych w dokumentach przedsiębiorstwa, wśród których jako zmienne prognostyczne wykorzystujemy te, które istotnie wpłynęły na stan zatrudnienia, czyli zaistniała istotna statystycznie korelacja między tymi zmiennymi a stanem zatrudnienia. Tę korelację ustalamy przy pomocy różnych testów....


Nowe artykuły: Artykuł 56 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 72 na topie