Top strony
Wyszukiwarka serwisu
kierowanie | selekcja pracowników | przedsiębiorczość | teoria XY | łańcuch wartości | kredyt | analiza rynku | corporate identity | kapitał obrotowy | metoda Kanban | cele marketingowe | traktat z Maastricht |

Program skutecznego motywowania

Skład opracowania: znaczenie motywacji, wcześniejsze poglądy na motywację w organizacjach, model tradycyjny (Frederick W. Taylor), model stosunków współdziałania (Elton Mayo), model zasobów ludzkich (Douglasa McGregora, Abraham Maslow), teorie treści, procesu, wzmocnienia (B. F. Skinner), systemowy pogląd na motywację w organizacjach (Lyman Porter, Raymond Myles), potrzeba osiągnięć i zachowania przedsiębiorcze (John W. Atkinson, David C. McClelland), dwuczynnikowa teoria motywacji do pracy (Frederick Herzberg), zachowania i ich modyfikacje, metody modyfikowania zachowań (pozytywne wzmocnienie, uczenie unikania, wygaszanie, kary), teoria uczenia się w praktyce, reguły modyfikowania zachowań (W. Clay Hamner), pięcioetapowa procedura zastosowania teorii uczenia się w kierowaniu zachowaniem w organizacji (Fred Luthans, Robert Kreitner), oczekiwania, wyniki i zachowanie w pracy (David Nadler, Edward Lawler), wnioski dla kierowników i organizacji, teoria sprawiedliwości - niesprawiedliwości, wytyczne skutecznej motywacji (Richard M. Steers, Lyman W. Porter). (26 stron)
Podobne opracowania: #teorie motywacji #motywacja #teorie treści #dwuczynnikowa teoria motywacji


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Program skutecznego motywowania należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Program skutecznego motywowania pobrały na dysk również:
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
System motywacyjny w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 7)
Teorie motywacji - opracowanie (Liczba stron: 19)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Motywacja do pracy (Liczba stron: 11)
Podstawy zarządzania kadrami (Liczba stron: 28)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Warunki skutecznego premiowania - W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sformułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się premią jako instrumentem motywowania. Są one następujące: 1. Należy dążyć do nadania...
Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia - Skuteczność motywowania przez wynagrodzenia zależy od: - otoczenia zewnętrznego, a więc uwarunkowań społeczno-gospodarczych, prawnych i politycznych, oraz otoczenia wewnętrznego, czyli głównie strategii, struktury i kultury organizacyjnej, -...
Program działalności eksploatacyjnej - To program, który winien określać zespół celowych działań organizacyjno – technicznych i ekonomicznych ludzi z nieruchomością oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy nimi od chwili jej...
Program rozwoju przedsiębiorstw - Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku. Program wspiera tworzenie warunków do osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw:...
Kim jest menadżer - To osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania (zapewnienie sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów organizacji).