Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
reklama | rachunkowość zarządcza | modele zachowań konsumenta | organizacja fraktalna | EOQ | cenowa elastyczność podaży | krzywa Philipsa | podaż |

Program skutecznego motywowania

Skład opracowania: znaczenie motywacji, wcześniejsze poglądy na motywację w organizacjach, model tradycyjny (Frederick W. Taylor), model stosunków współdziałania (Elton Mayo), model zasobów ludzkich (Douglasa McGregora, Abraham Maslow), teorie treści, procesu, wzmocnienia (B. F. Skinner), systemowy pogląd na motywację w organizacjach (Lyman Porter, Raymond Myles), potrzeba osiągnięć i zachowania przedsiębiorcze (John W. Atkinson, David C. McClelland), dwuczynnikowa teoria motywacji do pracy (Frederick Herzberg), zachowania i ich modyfikacje, metody modyfikowania zachowań (pozytywne wzmocnienie, uczenie unikania, wygaszanie, kary), teoria uczenia się w praktyce, reguły modyfikowania zachowań (W. Clay Hamner), pięcioetapowa procedura zastosowania teorii uczenia się w kierowaniu zachowaniem w organizacji (Fred Luthans, Robert Kreitner), oczekiwania, wyniki i zachowanie w pracy (David Nadler, Edward Lawler), wnioski dla kierowników i organizacji, teoria sprawiedliwości - niesprawiedliwości, wytyczne skutecznej motywacji (Richard M. Steers, Lyman W. Porter). (26 stron)

Liczba stron: 26

Podobne opracowania: #teorie motywacji #motywacja #teorie treści #dwuczynnikowa teoria motywacji

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Zgadzam się na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mi treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Potwierdzam, że zostałam(-em) poinformowana(-y) o utracie przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania owej zgody.

Na stronie znajdziesz 557 plików (9879 stron A4) w 39 kategoriach. Po ściągnięiu ich na dysk możesz je odczytać (Word, Power Point), edytować, drukować.

Korzystasz teraz z telefonu, a pliki wolisz pobierać na komputerze? Kliknij -> Wyślij link na e-mail, aby wysłać sobie link na e-mail i odwiedzić nas później.

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp 💎PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 548 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 takich plików)
nie nie nie TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
24.99 zł

Zamów
39.99 zł

Zamów
119 zł

Zamów

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp7 dni
Koszt
24.99 zł

Zamów

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo aktywny jest dostęp6 miesiecy
Koszt
39.99 zł

Zamów

Dostęp 💎PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 548 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 9 plików)
TAK
(do 2 3 wybranych przez Ciebie plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt
119 zł

Zamów

Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają możliwość pobrania wybranych przez Ciebie plików z bazy liczącej 548 plików, zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie.
Dostęp 💎Premium - umożliwia pobranie wybranych przez Ciebie plików z bazy głównej (548 plików) i dodatkowo z bazy Premium (9 plików), w której znajdziesz m.in. prace magisterskie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one także dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie, w czasie gdy Twój kod będzie aktywny.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Program skutecznego motywowania należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Program skutecznego motywowania pobrały na dysk również:
Proces motywowania - referat (Liczba stron: 12)
System motywacyjny w przedsiębiorstwie (Liczba stron: 7)
Teorie motywacji - opracowanie (Liczba stron: 19)
Teorie motywacji (Liczba stron: 15)
Finansowe motywowanie pracowników - prezentacja (Liczba stron: 28)
Motywacja do pracy (Liczba stron: 11)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Warunki skutecznego premiowania - W uzupełnieniu prezentacji systemów premiowania istotne jest sformułowanie kilku dodatkowych założeń skutecznego posługiwania się premią jako instrumentem motywowania. Są one następujące: 1. Należy dążyć do nadania...
Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia - Skuteczność motywowania przez wynagrodzenia zależy od: otoczenia zewnętrznego, a więc uwarunkowań społeczno-gospodarczych, prawnych i politycznych, oraz otoczenia wewnętrznego, czyli głównie strategii, struktury i kultury organizacyjnej,...
Program działalności eksploatacyjnej - To program, który winien określać zespół celowych działań organizacyjno – technicznych i ekonomicznych ludzi z nieruchomością oraz wzajemne relacje występujące pomiędzy nimi od chwili jej...
Program rozwoju przedsiębiorstw - Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku. Program wspiera tworzenie warunków do osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej województw:...
Kim jest menadżer - To osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania (zapewnienie sprawnego i skutecznego osiągnięcia celów organizacji).


2001-2024 © ABC Ekonomii