Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

wahania koniunkturalne | pomiar ryzyka | elastyczność popytu | eurodystrybucja | zasada Pareto | strategia reklamy | segmentacja rynku | model Portera | harmonogram spłaty kredytu | odchylenie standardowe | prekursorzy socjologii | restrukturyzacja przedsiębiorstw |

Projekt inwestycyjny

Prosty projekt inwestycyjny oparty na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego słodycze. Rozważane jest podjęcie współpracy z jedną z trzech firm. Zyski z produkcji przeznaczone zostają na inwestycję w otwarcie nowej filii. W projekcie oszacowane przychody, koszty i zyski, a następnie strumień gotówki netto w fazie uruchomienia, eksploatacji, i likwidacji. Za kryterium oceny projektu posłużyło NPV. (8 stron)

Podobne opracowania: #projekt inwestycyjny #ocena projektów inwestycyjnych #wartość bieżąca netto


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Projekt inwestycyjny należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Inwestycje

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Projekt inwestycyjny pobrały na dysk również:
Rachunek inwestycyjny (Liczba stron: 9)
Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi (Liczba stron: 20)
Business plan - Standardy Unido (Liczba stron: 23)
Metody oceny projektów inwestycyjnych (Liczba stron: 12)
Biznesplan spółki branży ogrodniczej (Liczba stron: 24)
Biznes plan biura rachunkowego (Liczba stron: 20)


Krótko, ale na temat:
MIRR - wewnętrzna stopa zwrotu - Jest to stopa, dla której zdyskontowana wartość końcowa inwestycji jest równa zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych na projekt. Przy czym wartość końcową stanowi wartość przyszła nadwyżek finansowych netto generowanych przez projekt, a składanych za pomocą stopy równej kosztowi kapitału. Oznacza to, iż...
NPV - wartość bieżąca netto - Koncepcja NPV (ang. net present value) czyli metoda wartości bieżącej netto polega na: - wyborze minimalnej stopy zwrotu, poniżej której projekt zostanie odrzucony, - przyjęciu odpowiedniego współczynnika wartości bieżącej dla przychodów pieniężnych, - dodaniu bieżących wartości netto, - ustaleniu, czy przyszłe przychody netto przewyższają...
Kredyt inwestycyjny - To Kredyt krótko, średnio lub długoterminowy nieodnawialny, udzielany na przedsięwzięcia zmierzające do odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego. Kredyt wykorzystywany jest w transzach, a wykorzystanie kolejnej transzy uzależnione jest od pozytywnej oceny przez bank wykorzystania poprzedniej transzy. W uzasadnionych przypadkach...
Otwarty fundusz inwestycyjny - Jest funduszem, który poprzez zbywanie jednostek uczestnictwa (JU) przyjmuje od inwestorów środki przeznaczone na inwestycje i lokuje je zgodnie ze strategią inwestycyjną funduszu. Otwarty fundusz inwestycyjny jest zobowiązany do odkupienia i umarzania jednostek uczestnictwa od inwestorów oraz wypłaty przypadających im proporcjonalnie...
Mnożnik inwestycyjny - Informuje jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmiany autonomicznych wydatków inwestycyjnych; jest odwrotnością krańcowej skłonności do oszczędzania.


Nowe artykuły: Artykuł 28 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 34 na studia