Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

metody projekcyjne | macierz McKinseya | determinanty dochodu narodowego | burza mózgów | wartość bieżąca | efekt Veblena | ERP | zadania transportowe | dwuczynnikowa teoria motywacji | psychologia w reklamie | plan promocji | zarządzanie zasobami ludzkimi |

Projekt strategii marketingowej firmy

Projekt strategii marketingowej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją soków, a w niej m.in.: misja firmy, przedmiot działania, kapitał, wartość sprzedaży, analiza swot, otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne (klienci, konkurenci), cele strategiczne, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, strategia produktu, marketing mix, promocja i dystrybucja. (13 stron)

Podobne opracowania: #strategia marketingowa #strategia produktu


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Projekt strategii marketingowej firmy należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Projekt strategii marketingowej firmy pobrały na dysk również:
Polityka ceny w strategii marketingowej firmy (Liczba stron: 10)
Budowa strategii marketingowej (Liczba stron: 8)
Strategie rozwoju firmy (Liczba stron: 17)
Strategie marketingowe - referat (Liczba stron: 25)
Sponsoring sportowy (Liczba stron: 20)
Plan marketingowy firmy budowlanej (Liczba stron: 35)


Krótko, ale na temat:
MIRR - wewnętrzna stopa zwrotu - Jest to stopa, dla której zdyskontowana wartość końcowa inwestycji jest równa zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych na projekt. Przy czym wartość końcową stanowi wartość przyszła nadwyżek finansowych netto generowanych przez projekt, a składanych za pomocą stopy równej kosztowi kapitału. Oznacza to, iż...
Nazwa rodzajowa - nazwa generyczna - To określenie stosowane najczęściej w odniesieniu do nazwy pospolitej jakiegoś produktu (usługi) lub firmy, jako przeciwieństwo wobec jego nazwy własnej, czyli nazwy marketingowej. Nazwa rodzajowa firmy ma jednak przeważnie charakter formalno-oficjalny (tj. ściśle ustaloną, na ogół kilkuczłonową postać, np. Przedsiębiorstwo......
Cechy strategii marketingowej - To: 1. termin strategia związany jest z procesem przygotowania i prowadzenia działalności czyli wyraża aspekt metodyczny tego procesu. 2. punktem wyjścia kształtowania strategii jest uświadomienie sobie celów długookresowych oraz warunków organizacyjnych działań na rzecz realizacji tych celów. 3. działania strategiczne mają charakter długofalowy...
NPV - wartość bieżąca netto - Koncepcja NPV (ang. net present value) czyli metoda wartości bieżącej netto polega na: - wyborze minimalnej stopy zwrotu, poniżej której projekt zostanie odrzucony, - przyjęciu odpowiedniego współczynnika wartości bieżącej dla przychodów pieniężnych, - dodaniu bieżących wartości netto, - ustaleniu, czy przyszłe przychody netto przewyższają...
Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa 2. Bieżącej sytuacji marketingowej (rynku, produktu, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia) 3. Analizy możliwości i problemów (główne możliwości i zagrożenia oraz siły i słabości) 4. Celów (wielkość sprzedaży, udział w rynku, zysk) 5. Strategii marketingowej 6. Planów operacyjnych 7....


Nowe artykuły: Artykuł 32 na topie | Zobacz też: Artykuł 88 przeczytany 688 razy