Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

marketing | analiza rachunku zysków i strat | analiza ekonomiczna | płynność przedsiębiorstwa | metoda Kanban | metody projekcyjne | dług publiczny | kapitał pracujący | rodzaje spółek | metody amortyzacji | ryzyko w zarządzaniu | rozliczenia bezpotówkowe |

Promocja jako element marketingu

Skład pracy: definicja promocji, jej funkcje, instrumenty promotion-mix, promocja jako proces komunikowania się przedsiębiorców z rynkiem, kształtowanie programu promocyjnego, adresaci i cele promocji, grupy celów, najczęściej stosowane kryteria segmentacji rynku, strategia pull i push, promocja w cyklu życia produktu na rynku, sposoby oddziaływania instrumentów promocji, jej formy i budżet, reklama, rodzaje reklam według kryteriów klasyfikacji, przykładowe cele reklamy, zalety i wady podstawowych środków reklamy (telewizja, radio, prasa, outdoor, bezpośrednia), wybór środków reklamy, model AIDA i jego charakterystyka, reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, zewnętrzna (outdoor), marketing bezpośrednia, direct mail, telemarketing, targi i wystawy, public relations, publicity, komunikaty prasowe i konferencje, efekty działania wybranych środków PR, sprzedaż osobista, fazy akwizycji, promocja uzupełniająca, cele stosowania wybranych środków sales promotion, sponsoring - jego definicja, cechy, cele i podział, fazy formułowania i realizacji strategii sponsoringu. (30 stron)

W pracy zawarte są ✅przypisy.

Podobne opracowania: #marketing mix #reklama #sponsoring #promocja


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Promocja jako element marketingu należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Promocja jako element marketingu pobrały na dysk również:
Promocja jako narzędzie marketingu (Liczba stron: 10)
Promocja - referat (Liczba stron: 14)
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 16)
Marka jako narzędzie konkurencji na przykładzie firmy - praca magisterska (Liczba stron: 82)
Marketing w Internecie (Liczba stron: 17)
Test z marketingu (Liczba stron: 8)


Krótko, ale na temat:
Elementy marketingu mix - W literaturze marketing interpretuje się również jako zbiór działań związanych z koncepcją produktu, jego wyceną, promocją i sprzedażą. Twórcą tego podejścia jest N. Borden, który wprowadził termin marketingu mix, tłumaczony na język polski jako mieszanka marketingowa lub zestaw instrumentów marketingowych....
Planowanie w marketingu - Wiąże się z podziałem funduszy pomiędzy poszczególne narzędzia marketingu mix. Organizacja używa ich by osiągnąć wytyczone cele marketingowe na rynku docelowym. Narzędzie te nazywane są „czterema P” i składają się na nie: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Produkt, rozumiany jako...
Marketing - interpretacja tradycyjna - Polega na traktowaniu marketingu jako funkcji stanowiącej nieodłączny element każdego przedsiębiorstwa. Marketing jest utożsamiany z czynnościami zbytu wyrobów, wykonywanymi przy zastosowaniu mniej lub bardziej wyrafinowanych metod i technik oddziaływania na nabywcę.
Proces promocji - W marketingu proces komunikacji rynkowej przedsiębiorstwa określany jest mianem promocji. Promocja od łacińskiego słowa 'promotio – promevere' oznaczających poparcie, szerzenie, posuwanie, naprzód – jest marketingowym oddziaływaniem na klienta i potencjalnych nabywców polegającym na dostarczeniu informacji, argumentacji i obietnic oraz zachęty skłaniających...
Promotion mix w marketingu - Promocja jako integralna część marketingu mix sama również tworzy kompozycję określaną jako promotion mix, w której dominujące znaczenie mają następujące grupy instrumentów: 1. reklama 2. marketing bezpośredni – wykorzystywanie listów, telefonów i innych nieosobowych narzędzi komunikowania się 3. sprzedaż osobista – bezpośredni kontakt...


Nowe artykuły: Artykuł 54 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 80 nagrodzony