Top strony
Wyszukiwarka serwisu
rentowność | kultura organizacyjna | taktyki negocjacyjne | motywatory | ściąga z marketingu międzynarodowego | plan marketinfowy | rodzaje strategii | teorie treści | budżet marketingowy | zarządzanie marketingowe | logistyka dystrybucji | globalizacja |

Psychologia decyzji kadrowych

Skład pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe - zachowawcze), polityka kadrowa firmy (rozwiązanie strukturalne i funkcjonalne), warianty doboru kadr (naturalistyczny i sformalizowany), analiza doświadczeń zawodowych, kompetencje zawodowe pracowników, testy psychologiczne (analityczne i syntetyczne), testy uzdolnień i sprawności, preferencje zawodowe, myślenie diagnostyczne, predyktory, diagnoza kategorialna, przyczyn, mechanizmów samoregulacji, kompetencje umysłowe, cechy inteligencji płynnej, cechy inteligencji skrystalizowanej, dwie klasy zdolności w skutecznej regulacji zachowania inteligentnego wg Guilforda: myślenie konwergencyjne (zbieżne), myślenie dywergencyjne (rozbieżne); style poznawcze, osobowość, temperament, osoby nisko i wysoko reaktywne, aktywna i bierna forma regulowania stymulacji, perseweratywność, wymiary osobowości, wymiar ekstrawersja - introwersja, wymiar sumienność - chaotyczność, stabilność - labilność emocjonalna, funkcje emocji, otwartość - zamkniętość na doświadczenie (otwarty i zamknięty typ umysłu), etapy rozwiniętej procedury doboru kandydatów do prac, podstawowe reguły integrowania informacji - reguła jednego progu, wielu progów, schemat koniunkcyjny, dyskusyjny, kryterium dominacji, reguła łączenia wagi i natężenia cech, model regresji wielokrotnej, model analizy kanonicznej, analizy profilowej i sekwencyjnej; metody stosowane w doborze kadr. (35 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #rekrutacja pracowników #selekcja pracowników #zarządzanie zasobami ludzkimi #psychologia


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Psychologia decyzji kadrowych należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Psychologia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Psychologia decyzji kadrowych pobrały na dysk również:
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta (Liczba stron: 16)
Psychologia osobowości - referat (Liczba stron: 12)
Psychologia reklamy - opracowanie (Liczba stron: 14)
Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta (Liczba stron: 6)
Mobbing - przyczyny i sposoby walki (Liczba stron: 15)
Psychologia reklamy - referat (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Co to jest psychologia - Psychologia to nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka , w regulowaniu jego stosunków ze światem otaczającym. Przez...
System ocen pracowników - elementy systemu ocen: 1. Cele systemu – służą do podejmowania racjonalnych decyzji kadrowych; częstotliwość przeprowadzania ocen: najlepiej raz do roku 2. Uczestnicy procesu oceniania. 3. Kryteria ocen. 4. Metody...
Procedura procesu kadrowego - Obejmuje: - planowanie zasobów ludzkich - zaspokajanie potrzeb kadrowych organizacji w sposób ciągły - nabór kandydatów - dobór pracowników - wprowadzenie do pracy - szkolenie...
Psychologia zarządzania - Psychologia zarządzania to dyscyplina psychologii, która zajmuje się badaniem zachowań ludzi w kontekście pracy oraz organizacji, z uwzględnieniem funkcji i roli kierownika. W ramach psychologii...
Teoria wzmocnienia - Teoria wzmocnienia to koncepcja psychologiczna, która opisuje proces uczenia się na podstawie skutków zachowań. Według tej teorii istnieją trzy typy wzmocnień, które wpływają na to...


Nowe artykuły: Artykuł 1 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 20 nagrodzony