Top strony
Wyszukiwarka serwisu
hipoteza | wzór biznes planu | podstawy zarządzania | strategia dystrybucji | analiza statystyczna | WTO | podstawy rachunkowości | wykłady z badań marketingowych | analiza konkurencyjności | unia europejska | negocjacje w biznesie | polityka monetarna |

Psychologia decyzji kadrowych

Skład pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe - zachowawcze), polityka kadrowa firmy (rozwiązanie strukturalne i funkcjonalne), warianty doboru kadr (naturalistyczny i sformalizowany), analiza doświadczeń zawodowych, kompetencje zawodowe pracowników, testy psychologiczne (analityczne i syntetyczne), testy uzdolnień i sprawności, preferencje zawodowe, myślenie diagnostyczne, predyktory, diagnoza kategorialna, przyczyn, mechanizmów samoregulacji, kompetencje umysłowe, cechy inteligencji płynnej, cechy inteligencji skrystalizowanej, dwie klasy zdolności w skutecznej regulacji zachowania inteligentnego wg Guilforda: myślenie konwergencyjne (zbieżne), myślenie dywergencyjne (rozbieżne); style poznawcze, osobowość, temperament, osoby nisko i wysoko reaktywne, aktywna i bierna forma regulowania stymulacji, perseweratywność, wymiary osobowości, wymiar ekstrawersja - introwersja, wymiar sumienność - chaotyczność, stabilność - labilność emocjonalna, funkcje emocji, otwartość - zamkniętość na doświadczenie (otwarty i zamknięty typ umysłu), etapy rozwiniętej procedury doboru kandydatów do prac, podstawowe reguły integrowania informacji - reguła jednego progu, wielu progów, schemat koniunkcyjny, dyskusyjny, kryterium dominacji, reguła łączenia wagi i natężenia cech, model regresji wielokrotnej, model analizy kanonicznej, analizy profilowej i sekwencyjnej; metody stosowane w doborze kadr. (35 stron)

Liczba stron: 35

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura)

Podobne opracowania: #rekrutacja pracowników #selekcja pracowników #zarządzanie zasobami ludzkimi #psychologia


Usługa płatności jest nieaktywna. Prosimy nie klikać w linki do formularza zamawienia.

Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Przeczytałam(-em) i akceptuję regulamin strony ABC Ekonomii.

Na stronie znajduje się 537 plików do pobrania. Wyślij link na e-mail

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z tematów ekonomicznych, możesz go też opłacić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy Dostęp PREMIUM
Ilość plików, które można ściągnąć ze strony po wpisaniu kodu
(W bazie jest 537 plików)
1-30 50 250 250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie nie nie TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kod do 24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).
JUŻ WKRÓTCE

Wymiana

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
1-30
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na koddo 24 godzin
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
50
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
nie
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Dostęp PREMIUM

Ilość plików które można pobrać
(W bazie jest 537 plików)
250
Dostęp do plików oznaczonych jako #premium?
(W bazie jest 6 plików)
TAK
(do 2 wybranych plików)
Jak zamówić →Szybki przelew / BLIK
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kody Dostęp 7 dni oraz Dostęp 6 miesięcy dają Ci dostęp do wybranych plików z bazy liczącej 537 plików zamieszczonych w 39 kategoriach, których spis widać w menu po lewej stronie. Do 6 dodatkowych plików oznaczonych jako 💎Premium daje tylko Dostęp PREMIUM - umożliwia on dostęp do bazy głównej i Premium.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kody są ważne od 7 dni do 6 miesięcy. Dają Ci one również dostęp do plików, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Psychologia decyzji kadrowych należy do kategorii: ABC Ekonomii » Pomoce dla studentów » Psychologia

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Psychologia decyzji kadrowych pobrały na dysk również:
Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta (Liczba stron: 16)
Psychologia osobowości - referat (Liczba stron: 12)
Psychologia reklamy - opracowanie (Liczba stron: 14)
Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta (Liczba stron: 6)
Mobbing - przyczyny i sposoby walki (Liczba stron: 15)
Psychologia reklamy - referat (Liczba stron: 30)


Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Co to jest psychologia - Psychologia to nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka , w regulowaniu jego stosunków ze światem otaczającym. Przez...
System ocen pracowników - elementy systemu ocen: 1. Cele systemu – służą do podejmowania racjonalnych decyzji kadrowych; częstotliwość przeprowadzania ocen: najlepiej raz do roku 2. Uczestnicy procesu oceniania. 3. Kryteria ocen. 4. Metody...
Procedura procesu kadrowego - Obejmuje: - planowanie zasobów ludzkich - zaspokajanie potrzeb kadrowych organizacji w sposób ciągły - nabór kandydatów - dobór pracowników - wprowadzenie do pracy - szkolenie...
Psychologia zarządzania - Psychologia zarządzania to dyscyplina psychologii, która zajmuje się badaniem zachowań ludzi w kontekście pracy oraz organizacji, z uwzględnieniem funkcji i roli kierownika. W ramach psychologii...
Funkcje zarządzania kadrami - To: 1. W węższym ujęciu: - planowanie potrzeb kadrowych - dobór wewnętrzny - rekrutacja (dobór zewnętrzny) - kształcenie i rozwój pracowników - ocena efektów pracy - motywowanie 2. W szerszym ujęciu jest...