Top strony
Wyszukiwarka serwisu
sprzedaż osobista | ocena pracowników | polityka cenowa | zarządzanie zmianami | podstawy analizy finansowej | PR | globalizacja przedsiębiorstw | ocena ryzyka | odchylenie standardowe | test istotności parametrów strukturalnych | wskaźniki du Ponta | prawa Gossena |

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji

Skład pracy: definicja kanału dystrybucji (KD), proces dystrybucji, KD jako źródło informacji, rodzaje kanałów, dystrybucja selektywna oraz intensywna, wydłużanie i skracanie długości KD. (5 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura) oraz ✅przypisy.
Podobne opracowania: #dystrybucja #kanały dystrybucji


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Logistyka

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji pobrały na dysk również:
Marketing mix - prezentacja (Liczba stron: 58)
Marketing międzynarodowy - praca (Liczba stron: 29)
Proces dystrybucji (Liczba stron: 15)
Przykład procesu dystrybucji - dystrybucja na przykładzie Grupy Żywiec (Liczba stron: 9)
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego (Liczba stron: 16)
Ściąga z marketingu (Liczba stron: 2)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Istota kanałów dystrybucji - Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników: • Pośrednicy handlowi - kupują w...
Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych - To m.in.: 1. sieć placówek bankowych 2. pośrednicy finansowi 3. producenci i sprzedawcy kredytowych towarów 4. agenci ubezpieczeniowi Powyższe kanały dystrybucji określa się mianem kanałów tradycyjnych. Oprócz wymienionych wyżej...
Kanały w procesie dystrybucji - W procesie dystrybucji muszą istnieć określone kanały dystrybucji, czyli kanały marketingowe, przez które przepływają dobra i usługi ze sfery pierwotnej wytwórczości do sfery ostatecznej konsumpcji...
Efektywność międzynarodowych kanałów dystrybucji - Fazy podejmowania decyzji odnośnie strategii dystrybucji na rynku międzynarodowym lub przy ocenie istniejących kanałów dystrybucji firma powinna przeanalizować i porównać ze sobą koszty alternatywnych opcji,...
Badania dystrybucji - Koncentrują się wokół następujących obszarów: struktura kanałów dystrybucji, liczba pośredników, lokalizacja magazynów, lokalizacja punktów sieci detalicznej itp.