Top strony
Wyszukiwarka serwisu
zarządzanie wiedzą | unia europejska | wykłady z makroekonomii | niewidzialna ręka rynku | funkcje organizacji | traktat z Maastricht | wskaźniki finansowe | podstawy psychologii | europejski system walutowy | zabezpieczenia kredytów | podstawy mikroekonomii | teoria użyteczności |

Rola banku centralnego - referat

Skład pracy: rewolucja w usługach finansowych a rola banku centralnego w latach dziewięćdziesiątych, definicja i cechy banku centralnego, role i funkcje BC, stopa rezerwy obowiązkowej, mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej, stopa dyskontowa, operacje otwartego rynku, finansowanie deficytu budżetowego, emisja pieniądza, zarządzanie długiem państwa, rola, funkcje i zadania banku centralnego na przykładzie Narodowego Banku Polskiego, historia bankowości centralnej w Polsce, ogólne informacje o NBP, organizacja Narodowego Banku Polskiego, schemat organizacyjny NBP, instrumenty BC w procesie realizacji polityki pieniężnej - operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje kredytowo-depozytowe, zarządzanie rezerwami dewizowymi i zasady polityki kursowej, nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe, współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. (18 stron) [Stan prawny wg ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r.]

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).
Podobne opracowania: #wykłady z bankowości #historia bankowości #Bank Centralny #system bankowy


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Rola banku centralnego - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Bankowość

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Rola banku centralnego pobrały na dysk również:
Niezależność banku centralnego - referat (Liczba stron: 12)
Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza (Liczba stron: 27)
Pieniądz i polityka monetarna (Liczba stron: 12)
Czynne operacje banku komercyjnego (Liczba stron: 17)
Test na egzamin z bankowości (Liczba stron: 24)
Wykłady z bankowości - opracowanie (Liczba stron: 30)Krótko, ale na temat - czyli tematy z naszego Kompendium Ekonomii i Biznesu:
Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku centralnego. Pod bezpośrednią kontrolą banku centralnego...
Niezależność banku centralnego - NBP - Przesłanki niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP): - fiducjarny charakter współczesnego pieniądza - niezależny bank centralny jest bardziej odporny na oddziaływanie polityki - bank centralny uwolniony od presji...
Niezależność banku centralnego - Przekształcenie gospodarki centralnie sterowanej w gospodarkę rynkową wymagało nowego usytuowania banku centralnego w strukturze naczelnych organów państwa. Bank centralny w systemie nakazowym nie miał autonomii...
Operacje otwartego rynku - To 1) podstawowa forma interweniowania banku centralnego na rynku pieniężnym 2) instrumenty bezpośredniego oddziaływania banku centralnego: a) na ilość posiadanych przez bank płynnych rezerw b) na wysokość krótkoterminowych stóp...
Bank Centralny - To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych instytucji - jest to...