Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

potrzeby człowieka | wsakźniki du Ponta | rentowność | miary klasyczne | walka z bezrobociem | NBP | bony skarbowe | czynności bankowe | dźwignia finansowa | analiza konkurencyjności | strategia | linia budżetowa |

Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych

Skład pracy: obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia, aspekty specyfiki sektora usług medycznych, trendy w rozwoju, budowanie marki placówki medycznej, (branding), techniki kształtowania opinii publicznej (tworzenie obiektywnej informacji o firmie i jej usługach, działalność publiczna, organizacja imprez, publikacje, wizualizacja firmy, reklama zewnętrzna), sposoby wpływających na lepszą komunikację z otoczeniem, model marketingu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce (schemat), trendy w zakresie marketingu opieki zdrowotnej - prognoza na XXI wiek (schemat).(10 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #marketing usług medycznych #marka #branding #marketing


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Marketing

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych pobrały na dysk również:
Uwarunkowania marketingu przemysłowego (Liczba stron: 14)
Marketing przemysłowy - opracowanie (Liczba stron: 26)
Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego (Liczba stron: 20)
Bankowość elektroniczna (Liczba stron: 12)
Ściąga z marketingu 2 (Liczba stron: 2)
Wprowadzanie na rynek nowego produktu (etapy) (Liczba stron: 7)


Krótko, ale na temat:
Trendy w rozwoju marketingu usług medycznych - Większe doświadczenie rynkowe konsumentów będzie stawiać dostawców usług medycznych w trudniejszej sytuacji. Będzie się to wiązało z oczekiwaniem wyższej jakości świadczonych usług, lepszej obsługi, ale również negocjacjami cen świadczonych zabiegów, co będzie możliwe w zależności od wizerunku firmy, specjalistów, opinii. Intensywny...
Branding w sektorze usług medycznych - Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed marketingiem w dziedzinie usług medycznych jest poszukiwanie sposobów odróżnienia się od konkurentów. Jest to warunek bezwzględnie konieczny do zaistnienia na rynku i zbudowania lojalności klientów. Wartość marki jest przecież mierzona lojalnością pomiędzy pacjentami a placówką ochrony...
Otoczenie demograficzne przedsiębiorstwa - Zmniejszający się wskaźnik urodzeń w Europie Zachodniej prowadzi do szybkiego starzenia się społeczeństwa. Zmienia to zasadniczo strukturę popytu na rynku europejskim, ogranicza rozwój przemysłów produkujących dla dzieci i ludzi młodych, tworzy zapotrzebowanie na dobra i usługi przeznaczone dla ludzi starszych....
Specyfika usług medycznych - Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych i jej wpływ na przedmiot projektowania. Wśród najbardziej specyficznych cech usługi medycznej, które mają wpływ na kształtowanie działań marketingowych wymienić można: - Złożony pod względem psychologicznym...
Rodzaje marketingu usług - Rozróżnia się cztery podstawowe rodzaje marketingu usług, do kórych zaliczamy: - Marketing usług infrastrukturalnych - transport, łączność, telekomunikacja, dostawy energii, gazownictwo itd. - Marketing dóbr konsumpcyjnych - Marketing usług osobistych - takich jak np. kultura, kształcenie, lecznictwo, rekreacja, turystyka itd. - Marketing usług profesjonalnych...


Nowe artykuły: Artykuł 5 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 15 na studia