Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

przedsiębiorczość | style kierowania | model ekonomiczny | krzywa obojętności | obligacje skarbowe | integracja europejska | komunikacja werbalna | kompleksowe zarządzanie jakością | rachunek kosztów | łańcuch logistyczny | historia gospodarcza | mierniki wzrostu gospodarczego |

Ryzyko w zarządzaniu - referat

Skład pracy: przesłanki podejmowania decyzji, definicja ryzyka, jego źródła dla projektu, kwantyfikacja, metryka ryzyka jako pomoc w identyfikacji i analizie zagrożeń, margines bezpieczeństwa, kontrola, podział ryzyka ze względu na rodzaj przesłanek (ryzyko właściwe, subiektywne, obiektywne), ze względu na niepewności warunków działalności gospodarczej (działalności, płynności, nieściągalności, rynkowe, stopy procentowej), w zależności od prawdopodobieństwa pojawienia się (normalne, dopuszczalne, niedopuszczalne, niezbędne), zarządzanie ryzykiem i rola kierownika w tym procesie, identyfikacja, ilościowa ocena i źródła oraz przykład jakościowo-ilościowej oceny prawdopodobieństwa ryzyka (tabela), typowe strategie obsługi ryzyka (akceptacja, unikanie, zabezpieczenie, badania, transfer, redukcja), sposoby kontroli zagrożeń. (10 stron)

W pracy zawarta jest ✅bibliografia (literatura).

Podobne opracowania: #ryzyko w zarządzaniu #zarządzanie ryzykiem #kontrola ryzyka


Twój kod dostępu:
Twój adres e-mail:*
Akceptuję regulamin strony

Zobacz jak aktywować dostęp do plików... (kliknij)


W ciągu kilku minut aktywujesz swój pełny dostęp do wszystkich plików z opracowaniami (referaty, wykłady, ściągi, prezentacje, biznes plany, analizy...), które dostępne są na stronie, a także do tych, które pojawią się w przyszłości. Swój kod możesz zdobyć w zamian za przesłanie własnych opracowań/referatów z ekonomii, możesz go też zamówić przelewem.

  Wymiana Dostęp 7 dni Dostęp 6 miesięcy
Ilość plików które można pobrać ze strony po wpisaniu kodu 1-30 50 250
Jak zamówić → E-mail (wymiana) Szybki przelew Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kod 1-24 godzin W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut. W przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod 7 dni 7 dni 6 miesięcy
Koszt 0 zł
(Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Wymiana

Ilość plików które można pobrać1-30
Jak zamówić →E-mail (wymiana)
Jak długo poczekasz na kod1-12 godzin
Jak długo ważny jest kod1-12 miesięcy
Koszt0 zł (Wysyłasz do nas swoje własne opracowania w zamian za kod dostępu).

Dostęp na 7 dni

Ilość plików które można pobrać50
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod7 dni
Koszt

Dostęp na 6 miesięcy

Ilość plików które można pobrać250
Jak zamówić →Szybki przelew
Jak długo poczekasz na kodW przypadku szybkiego przelewu online oraz BLIK najczęściej jest to kilka minut.
Jak długo ważny jest kod6 miesiecy
Koszt

Kod daje dostęp do dowolnie wybranych przez Ciebie plików z działu Pomoce dla studentów - ze wszystkich dostępnych kategorii, których spis widać w menu po lewej stronie.

Nie musisz ściągać wszystkich plików tego samego dnia. Kod jest ważny od 7 dni do 6 miesięcy. Daje Ci on również dostęp do prac, które w przyszłości pojawią się na stronie.

Więcej informacji o ściąganiu plików znajdziesz w Pomocy


Plik pt. Ryzyko w zarządzaniu - referat należy do kategorii:
Pomoce dla studentów » Ubezpieczenia i ryzyko

Przejrzyj też pozostałe prace z tego działu tematycznego. Z pewnością znajdziesz tam więcej interesujących prac.

Osoby, które ściągnęły plik Ryzyko w zarządzaniu pobrały na dysk również:
Rola i znaczenie ryzyka strategicznego (Liczba stron: 13)
Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym (Liczba stron: 14)
Ryzyko bankowe (Liczba stron: 7)
Analiza ryzyka - referat (Liczba stron: 16)
Ryzyko kredytowe (Liczba stron: 16)
Działalność kredytowa banku - opracowanie (Liczba stron: 18)


Krótko, ale na temat:
Ryzyko w zarządzaniu - Ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić: • ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb, czyli dotyczące zjawisk niepewnych, ale mających znaną i opisaną historię i przez to podlegających opisowi probabilistycznemu – klęski żywiołowe, choroby,...
Ryzyko wewnętrzne - Inaczej niesystematyczne obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy. W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się: - ryzyko niedotrzymania warunków - ryzyko zarządzania -...
Ryzyko specyficzne - Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencją, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy. W ramach tego rodzaju ryzyka wyróżnia się: - ryzyko niedotrzymania...
Ryzyko zewnętrzne - Determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego; za zasadnicze jego źródła uznaje się zmiany stopy procentowej,...
Ryzyko systematyczne - Inaczej zewnętrzne - determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego; za zasadnicze jego źródła uznaje się...


Nowe artykuły: Artykuł 85 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 100 na topie