Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
analiza sektora | projekt inwestycyjny | zarządzanie ryzykiem | podział wyniku finansowego | historia myśli gospodarczej | podstawy rachunkowości | marketing międzynarodowy | dobra komplementarne |

50 przykładowych tematów na prace magisterskie i licencjackie z zarządzania

Poniżej znajdziesz kolejną porcję przykładowych tematów prac magisterskich i licencjackich. Tym razem są to tematy z zarządzania. Sprawdzą się one także jako tematy na prace dyplomowe studiów podyplomowych.

Sprawdź również prace magisterskie i licencjackie z zarządzania, które możesz pobrać u nas. Może któryś z tych tematów wyda Ci się interesujący na tyle, aby swoją pracę również napisać na taki temat. Poza pracami magisterskimi znajdziesz u nas inne materiały źródłowe, które pomocne będą podczas pisania pracy magisterskiej.

Jeżeli masz problem ze znalezieniem opracowań, na temat który Cię interesuje lub masz problemy z poruszaniem się po serwisie ABC Ekonomii to napisz do nas.

A oto lista ciekawych, aktualnych tematów prac magisterskich i licencjackich z zarządzania.

Przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich z zarządzania

- Rola przywództwa transformacyjnego w zarządzaniu zmianą organizacyjną
- Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność przedsiębiorstwa
- Zarządzanie talentami w dobie cyfryzacji - Wyzwania i strategie
- Zastosowanie analityki danych w podejmowaniu decyzji zarządczych
- Zarządzanie projektem z wykorzystaniem metodyki Agile - Studium przypadku
- Strategie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy
- Wpływ pracy zdalnej na efektywność zespołów
- Zarządzanie kryzysowe w małych i średnich przedsiębiorstwach
- Rola mentorstwa w rozwoju kariery pracowników
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach non-profit
- Wpływ strategii CSR na reputację przedsiębiorstwa
- Zarządzanie innowacjami w firmach technologicznych
- Wpływ automatyzacji na zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zarządzanie konfliktem w zespole - Techniki i narzędzia
- Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zespołem
- Strategie ekspansji międzynarodowej małych i średnich przedsiębiorstw
- Zarządzanie wiedzą w organizacjach - Wyzwania i rozwiązania
- Efektywność programów rozwojowych dla menedżerów średniego szczebla
- Rola coachingu w rozwijaniu kompetencji pracowników
- Zarządzanie zmianą w kontekście fuzji i przejęć
- Zarządzanie czasem jako kluczowy element efektywności osobistej menedżera
- Wpływ polityki zatrudnienia na zaangażowanie pracowników
- Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
- Wpływ globalizacji na strategie zarządzania przedsiębiorstw
- Rola zrównoważonego zarządzania w osiąganiu celów strategicznych firmy
- Zarządzanie marką pracodawcy w erze cyfrowej
- Rola e-learningu w rozwoju zawodowym pracowników
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach niepewności rynkowej
- Wpływ transformacji cyfrowej na modele biznesowe firm
- Zarządzanie wirtualnymi zespołami - Wyzwania i dobre praktyki
- Strategie przywództwa w zarządzaniu międzynarodowym
- Zarządzanie doświadczeniem klienta (Customer Experience Management)
- Rola systemów ERP w zarządzaniu procesami biznesowymi
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku wielokulturowym
- Wpływ polityki motywacyjnej na retencję pracowników
- Zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej w firmach rodzinnych
- Zarządzanie projektami ekologicznymi - Wyzwania i korzyści
- Rola transparentności w zarządzaniu korporacyjnym
- Zarządzanie innowacjami w sektorze publicznym
- Rola benchmarkingu w doskonaleniu procesów zarządczych
- Zarządzanie kryzysowe w sektorze usług
- Wpływ elastycznych form zatrudnienia na efektywność organizacji
- Zarządzanie kapitałem intelektualnym w firmach high-tech
- Rola systemów motywacyjnych w zwiększaniu efektywności pracowników
- Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym - Modele i wyzwania
- Strategie adaptacyjne firm w dobie pandemii COVID-19
- Zarządzanie zmianą technologiczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych
- Wpływ zewnętrznych konsultantów na procesy zarządzania w firmach
- Rola analizy SWOT w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w startupach - Strategie rekrutacji i retencji

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Społeczne przyczyny bezrobocia - praca licencjacka (⭐bibliografia ⭐przypisy)
52 stron(-y)
Marka jako narzędzie konkurencji na przykładzie firmy - praca magisterska (⭐bibliografia)
82 stron(-y)
Czarny PR w kampaniach wyborczych - praca licencjacka (⭐bibliografia ⭐przypisy)
66 stron(-y)
Test z podstaw zarządzania - 44 pytania testowe
4 stron(-y)
Test z bankowości - pytania testowe na egzamin
13 stron(-y)
Geografia fizyczna - ściąga
22 stron(-y)
Motywacja w zarządzaniu hipermarketem Carrefour - praca magisterska (⭐bibliografia ⭐przypisy)
107 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Artykuły i poradniki » 50 przykładowych tematów na prace magisterskie i licencjackie z zarządzania

50 przykładowych tematów na prace magisterskie i licencjackie z zarządzania
Ocena: 9.9 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii