Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

kredyt | majątek trwały | struktura organizacyjna | modele zachowań konsumenta | corporate identity | kierowanie | planowanie | produkt narodowy netto | rachunkowość zarządcza | NPV | unia monetarna | wariancja |

Controlling

Jest to kierowanie, sterowanie oraz nadzorowanie.

Controlling jest to podstawowa technika nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, która polega na koordynowaniu procesów planowania i podejmowania decyzji, a także na na zasilaniu tych procesów w informacje.

Controlling jest to też system ewidencji księgowej z rozbudowanymi funkcjami wyników przedsiębiorstwa.

Początki controllingu w Polsce datuje się na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych. Osoby, które zdobyły praktyczne umiejętności w zakresie controllingu za granicą lub w przedstawicielstwach firm zagranicznych w Polsce, zdobytą wiedzę popularyzowali przede wszystkim za pośrednictwem fachowych czasopism.

Controlling jest technologią zorientowaną zarówno na potrzeby zarządzania operacyjnego jak i strategicznego. Można zatem wyróżnić: controlling strategiczny i controlling operacyjny.

Controlling strategiczny - ma na celu zapewnienie kierownictwu przedsiębiorstwa pomocy w wyborze i realizacji długookresowych zamierzeń.

Główne zadania controllingu strategicznego:
- inicjowanie i wspieranie naczelnego kierownictwa w poszukiwaniu oraz optymalnym wykorzystywaniu przyszłych potencjałów strategicznych przedsiębiorstwa
- dostarczanie odpowiednich informacji o otoczeniu, przedsiębiorstwie i zakresie użycia poszczególnych instrumentów oraz strukturyzacja procesów strategicznych;
- nadzorowanie procesów kontroli strategicznej, przeprowadzanie analiz, opracowywanie przeciwdziałań oraz ukształtowanie strategicznego systemu sprawozdawczości
- zabezpieczenie i nadzorowanie implementacji strategii, w tym głównie sprzężenie i koordynacja z controllingiem operacyjnym

Controlling operacyjny - można określić jako sterowanie zyskiem w krótkim czasie.

W centrum działań controllingu operacyjnego występują procesy:
- opracowanie systemu i bezpośredni udział w sporządzaniu planów operatywnych
- przełożenie planów na budżety kosztowo-wynikowe
- sterowanie i kontrolę procesu realizacji zadań planowych
- zapewnienie aktywnego i konstruktywnego współdziałania wszystkich pracowników

Zadaniem controllingu nie jest planowanie lecz spowodowanie, aby planowano.

Controlling umożliwia realizację dwóch podstawowych zadań:
- zmiany w technice zarządzania firmą
- prowadzi do zmian w logice zarządzania

Controlling to działalność (D) służąca rozwojowi (R) firmy i ożywieniu (O) jej funkcjonowania w długim okresie, zwiększeniu gospodarności (G) przy wykorzystaniu aktywności (A) na rynku.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Controlling - referat 13
- Controlling jako instrument efektywnego zarządzania 12
- Controlling logistyczny 7
- Controlling bankowy 11
- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa sprywatyzowanego 41
- Controllingowy system zarządzania projektami inwestycyjnymi 20
- Funkcje zarządzania - referat 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Rachunkowość zarządcza » Controlling

Controlling
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 136 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 104 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 112 dla przyszłych biznesmenów