Top strony
Wyszukiwarka serwisu
stopa bezrobocia | prognozowanie i symulacje | operacje repo | majątek przedsiębiorstwa | dochody i wydatki budżetu państwa | kontrola ryzyka | teoria zachowań konsumenta | psychologia społeczna | dochody JST | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | John Maynard Keynes | etapy analizy strategicznej |

Cykl życia produktu


To okres, w którym produkt pozostaje na rynku. Okres ten rozpoczyna się w momencie wprowadzenia produktu na rynek, a kończy wtedy, gdy produkt nie znajduje już nabywców. Okres ten może być dłuższy lub krótszy i zależy przede wszystkim od samego produktu i potrzeby, jaką ten produkt zaspokaja. Bez względu jednak na długość okresu, w czasie którego nabywcy kupują produkt, można wyodrębnić pewne typowe dla wszystkich produktów fazy pozostawania na rynku nazywane fazami życia produktu. Wyróżnia się cztery fazy życia produktu: wprowadzenie, wzrost, nasycenie i spadek.

Pierwszą fazą cyklu życia produktu jest wprowadzenie. W tej fazie podejmowane są działania w zakresie informowania klientów o pojawiającym się właśnie na rynku produkcie. Oznacza to duże wydatki na reklamę, co przy niskiej sprzedaży powoduje minimalny zysk ze sprzedaży bądź też stratę. Popyt w tej fazie rośnie bardzo powoli, a wzrost ten uzależniony jest od działań podejmowanych przez producenta w zakresie promocji. W fazie wprowadzania produktu na rynek koszty związane z produkcją i promocją produktu przewyższają zwykle przychody uzyskiwane z jego sprzedaży.

Drugą fazą cyklu życia produktu jest wzrost. W tej fazie następuje najszybszy wzrost sprzedaży, który powoduje, że koszt jednostkowy spada, a zysk rośnie. W tej fazie przedsiębiorstwa koncentrują uwagę na usprawnieniach w zakresie dystrybucji produktu, często też obniżają cenę.

Kolejną fazą cyklu życia produktu jest nasycenie. Sprzedaż w tej fazie nadal rośnie, ale wzrost ten jest słabszy niż w fazie drugiej. Wynika to z częściowego nasycenia rynku, a także z faktu, że na rynku pojawiają się nowe, konkurencyjne produkty. Producent powinien w tej fazie podejmować działania w zakresie zdobywania nowych rynków czy nowych segmentów rynku, na którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Właściwe dla tej fazy działania producenta to udoskonalanie produktu, np. w zakresie jakości czy funkcjonalności, a także działania w zakresie cen, dystrybucji i promocji.

Ostatnią fazą cyklu życia produktu jest spadek. W tej fazie następuje spadek sprzedaży, produkcji i zysku. Rośnie koszt jednostkowy. Przestaje oddziaływać reklama i inne instrumenty promocji. Skutecznym instrumentem w tej fazie może być obniżenie ceny, modyfikacja produktu, znalezienie dla niego nowych kanałów dystrybucji, nowych zastosowań lub nowych klientów.
Od tego, w jakiej fazie cyklu życia znajduje się produkt, zależą decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo. W różnych fazach stosuje się różne środki reklamy, różne ceny, a także decyzje o modyfikacji czy wycofaniu produktu z rynku przypisane są do określonych faz.
Podejmowane przez podmiot gospodarczy działania mają na celu wydłużenie cyklu życia produktu. Dynamiczny postęp techniczny i konkurencja między producentami powodują, że cykl życia wszystkich produktów ulega systematycznemu skracaniu. Produkty nowe, często lepsze jakościowo, bardziej funkcjonalne wypierają z rynku dotychczasowe.

Największa sprzedaż produktów występuje w fazie nasycenia. Dlatego przedsiębiorstwa dążą do tego, aby ta faza cyklu życia produktu trwała jak najdłużej. W tym celu dokonuje się udoskonaleń i modyfikacji produktu, które mają utrzymać lub zwiększyć zainteresowanie produktem u nabywców.

Cykl życia nie jest taki sam dla każdego produktu. Długość poszczególnych faz jest różna dla różnych produktów. Na przykład produkty, przy zakupie których nabywcy kierują się modą (np. odzież), mają z reguły krótszą niż inne fazę drugą i czwartą cyklu.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu
6 stron(-y)
Cykl życia produktu oraz bariery wejścia i wyjścia z sektora
14 stron(-y)
Atrybuty produktu
9 stron(-y)
Analiza rynku opon
10 stron(-y)
Produkt - referat
36 stron(-y)
Studium przypadku sieci fast food - case study
7 stron(-y)
Podstawy marketingu
22 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Cykl życia produktu

Cykl życia produktu
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 169 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować