Top strony
Wyszukiwarka serwisu
harmonogram spłaty kredytu | dochody budżetu państwa | studium przypadku | marketing polityczny | transformacja gospodarcza w Polsce | wartość przyszła | mikroekonomia | konsument na rynku | przykładowy biznes plan | ECR | potrzeby człowieka | dochody i wydatki JST |

Efekt substytucyjny


Efekt substytucyjny jest ważnym pojęciem w ekonomii i odnosi się do zmiany zachowań konsumentów w odpowiedzi na zmianę cen jednego dobra względem innego.

Dla lepszego zrozumienia tego pojęcia rozważmy prosty przykład związany z dwoma dobrami: kawą i herbatą.

Załóżmy, że cena kawy wzrasta. W jaki sposób to wpłynie na zachowanie konsumentów?

Efekt substytucyjny: Wzrost ceny kawy sprawi, że kawę stanie się mniej atrakcyjna w porównaniu do herbaty. Konsumentom może wydawać się, że teraz herbatę można uzyskać taniej niż kawę, co skłoni ich do zwiększenia konsumpcji herbaty jako substytutu kawy. Innymi słowy, konsumenci przestawiają się z jednego dobra na inne ze względu na zmianę cenową. To jest efekt substytucyjny.

Dla porównania omówmy również efekt dochodowy.

Efekt dochodowy: Wzrost ceny kawy może również wpłynąć na dochody konsumentów, ponieważ będą musieli wydać więcej pieniędzy na to dobro. To z kolei może wpłynąć na ogólną zdolność zakupową konsumentów, co może prowadzić do zmniejszenia ich konsumpcji zarówno kawy, jak i herbaty, jeśli są to dobra luksusowe. Ten efekt nazywamy efektem dochodowym.

Efekt substytucyjny opisuje zmianę w konsumpcji dóbr, która wynika z różnicy cen między tymi dobrami. Kiedy cena jednego dobra rośnie, konsumenci zwykle zwiększają zakup innych dóbr, które można uznać za substytuty tego pierwszego dobra. Jest to jedna z podstawowych zasad ekonomii, która pomaga zrozumieć jak konsumenci reagują na zmiany cen i jak te zmiany wpływają na rynek.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
11 stron(-y)
Definicje z mikroekonomii
12 stron(-y)
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii
20 stron(-y)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady
32 stron(-y)
Zagadnienia z geografii ekonomicznej
12 stron(-y)
Definicje z dziedziny psychologii
8 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Efekt substytucyjny

Efekt substytucyjny
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 98 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować