Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
mapa obojętności | dwuczynnikowa teoria motywacji | Kaizen | efektywna obsługa konsumenta | prawo podaży | zarządzanie kadrami | budżet państwa | dźwignia operacyjna |

Efekt Veblena

To tzw. konsumpcja na pokaz.

Wzrost popytu na dobro następuje dlatego, że jest ono drogie, a nie tanie. Podłożem takiej postawy jest chęć zaimponowania innym, zademonstrowania swojego bogactwa materialnego.

Inaczej efekt snoba - dotyczy produktów luksusowych.

Wzrost ceny tych dóbr powoduje wzrost popytu - są chętniej nabywane przez określoną grupę osób, chcącą się w ten sposób wyróżnić spośród innych.

Innymi słowy:

Efekt Veblena — dotyczy dóbr prestiżowych - ich konsumpcja świadczy o statusie konsumenta, konsumpcja ostentacyjna, popyt będzie wzrastał wraz ze wzrostem cen spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości, (zwany konsumpcją na pokaz).

Wzrost popytu na dane dobro następuje dlatego, że jest ono drogie. Przykładem takiej postawy jest chęć zaimponowania innym lub zademonstrowania swojego bogactwa.

Efekt owczego pędu i snobizmu są funkcją konsumpcyjną, efekt Veblena jest funkcją ceny.

Podział popytu ze względu na możliwości nabywców:
• efektywny - ilość dóbr jaką chcą i mogą kupić za daną cenę w danym czasie
• potencjalny - chęć nabycia dobra ni poparta możliwościami dochodowymi

Podział popytu w zależności od motywacji:
- funkcjonalny - wynika z cech jakościowych dobra, jego wartości użytkowej
- niefunkcjonalny - wynika z oddziaływania efektów zewnętrznych na użyteczność
1. efekt owczego pędu
2. efekt snobizmu
3. efekt veblenowski
- spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Rynek i mechanizm rynkowy - definicje wykresy i testy
29 stron(-y)
Ekonomia matematyczna cz. 2
7 stron(-y)
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii
20 stron(-y)
Wykłady z mikroekonomii
25 stron(-y)
Definicje z mikroekonomii
12 stron(-y)
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)
Pytania testowe z mikroekonomii
16 stron(-y)

Podobne tematy w Kompendium

1. Efekt owczego pędu (1 stron)
2. Co wpływa na popyt (0.1 stron)
3. Efekt Veblena (Efekt snoba) (0.2 stron)
4. Efekt snobizmu (0.4 stron)
5. Determinanty popytu (0.3 stron)
6. Paradoks Veblena (0.6 stron)
7. Elastyczność cenowa popytu (0.3 stron)
8. Paradoks Giffena (0.8 stron)
9. Efekt demonstracji marki (0.2 stron)
10. Zasady racjonalnego działania (0.3 stron)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Efekt Veblena

Efekt Veblena
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 151 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii