Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

cenowa elastyczność podaży | instrumenty polityki fiskalnej | przywództwo | model CAPM | DAGMAR | płynność finansowa | kredyt hipoteczny | prace magisterskie z marketingu | BEP | psychologia osobowości | prywatyzacja bezpośrednia | eurodystrybucja |

Efekt Veblena

To tzw. konsumpcja na pokaz.

Wzrost popytu na dobro następuje dlatego, że jest ono drogie, a nie tanie. Podłożem takiej postawy jest chęć zaimponowania innym, zademonstrowania swojego bogactwa materialnego.

Inaczej efekt snoba - dotyczy produktów luksusowych.

Wzrost ceny tych dóbr powoduje wzrost popytu - są chętniej nabywane przez określoną grupę osób, chcącą się w ten sposób wyróżnić spośród innych.

Innymi słowy:

Efekt Veblena — dotyczy dóbr prestiżowych - ich konsumpcja świadczy o statusie konsumenta, konsumpcja ostentacyjna, popyt będzie wzrastał wraz ze wzrostem cen spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości, (zwany konsumpcją na pokaz).

Wzrost popytu na dane dobro następuje dlatego, że jest ono drogie. Przykładem takiej postawy jest chęć zaimponowania innym lub zademonstrowania swojego bogactwa.

Efekt owczego pędu i snobizmu są funkcją konsumpcyjną, efekt Veblena jest funkcją ceny.

Podział popytu ze względu na możliwości nabywców:
• efektywny - ilość dóbr jaką chcą i mogą kupić za daną cenę w danym czasie
• potencjalny - chęć nabycia dobra ni poparta możliwościami dochodowymi

Podział popytu w zależności od motywacji:
- funkcjonalny - wynika z cech jakościowych dobra, jego wartości użytkowej
- niefunkcjonalny - wynika z oddziaływania efektów zewnętrznych na użyteczność
1. efekt owczego pędu
2. efekt snobizmu
3. efekt veblenowski
- spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Ekonomia matematyczna cz. 2 7
- Wykłady z mikroekonomii 25
- Definicje z mikroekonomii 12
- Pytania testowe z mikroekonomii 16
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami 11

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Efekt Veblena

Efekt Veblena
Ocena: 9.6 / 10
Liczba głosów: 72 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 8 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 52 przeczytany 688 razy