Top strony
Wyszukiwarka serwisu
metoda najmniejszych kwadratów | wskaźniki analizy finansowej | dźwignia finansowa | franczyza | kultura organizacji | historia gospodarcza Polski | mikroekonomia | system finansowy państwa | diagram ishikawy | system informacji marketingowej | polityka cenowa | akcje |

Efekt Veblena


To tzw. konsumpcja na pokaz.

Wzrost popytu na dobro następuje dlatego, że jest ono drogie, a nie tanie. Podłożem takiej postawy jest chęć zaimponowania innym, zademonstrowania swojego bogactwa materialnego.

Inaczej efekt snoba - dotyczy produktów luksusowych.

Wzrost ceny tych dóbr powoduje wzrost popytu - są chętniej nabywane przez określoną grupę osób, chcącą się w ten sposób wyróżnić spośród innych.

Innymi słowy:

Efekt Veblena — dotyczy dóbr prestiżowych - ich konsumpcja świadczy o statusie konsumenta, konsumpcja ostentacyjna, popyt będzie wzrastał wraz ze wzrostem cen spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości, (zwany konsumpcją na pokaz).

Wzrost popytu na dane dobro następuje dlatego, że jest ono drogie. Przykładem takiej postawy jest chęć zaimponowania innym lub zademonstrowania swojego bogactwa.

Efekt owczego pędu i snobizmu są funkcją konsumpcyjną, efekt Veblena jest funkcją ceny.

Podział popytu ze względu na możliwości nabywców:
• efektywny - ilość dóbr jaką chcą i mogą kupić za daną cenę w danym czasie
• potencjalny - chęć nabycia dobra ni poparta możliwościami dochodowymi

Podział popytu w zależności od motywacji:
- funkcjonalny - wynika z cech jakościowych dobra, jego wartości użytkowej
- niefunkcjonalny - wynika z oddziaływania efektów zewnętrznych na użyteczność
1. efekt owczego pędu
2. efekt snobizmu
3. efekt veblenowski
- spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii
20 stron(-y)
Ekonomia matematyczna cz. 2
7 stron(-y)
Wykłady z mikroekonomii
25 stron(-y)
Definicje z mikroekonomii
12 stron(-y)
Pytania testowe z mikroekonomii
16 stron(-y)
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)
Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
11 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Efekt Veblena

Efekt Veblena
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 119 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować