Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

użyteczność krańcowa | badanie rynku | analiza mikroekonomiczna | kurs walutowy | ryzyko kredytowe | planowanie | ISO | metody projekcyjne | GPW | metoda simplex | controlling | płynność przedsiębiorstwa |

Formy badań marketingowych

Możemy wyróżnić następujące formy badań marketingowych:
1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator.
2. wywiad - gromadzenie informacji przez szczególny rodzaj rozmowy; narzędzie pomiarowe to kwestionariusz.
3. ankieta - gromadzenie informacji ze źródeł pierwotnych (pocztowa, prasowa, radiowa, audytoryjna)
4. metody projekcyjne - do pomiaru informacji jakościowej; testy skojarzeń słownych, uzupełnianie zdań)
5. metody heurystyczne (twórczego myślenia) - w prognozowaniu o charakterze subiektywnym.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Ankieta 11
Istota badań rynkowych i marketingowych - praca 12
Metody prezentacji i oceny badania marketingowego 12
Marketingowy system informacji - referat 12
Badania marketingowe jako system informacji o rynku 28
Badania marketingowe - pytania egzaminacyjne (test) 11
Badania marketingowe w Internecie 20

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Badania marketingowe » Formy badań marketingowych

Formy badań marketingowych
Ocena: 8.8 / 10
Liczba głosów: 163 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 24 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 101 nagrodzony