Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kapitał relacyjny

Odnosi się do relacji sieci współpracowników, ich zadowolenia z firmy oraz lojalności wobec niej. Ten rodzaj kapitału obejmuje wiedzę o kanałach rynkowych, relacjach z klientami i dostawcami, powiązaniach przemysłowych i rozsądne zrozumienie wpływu wywieranego przez politykę rządową.

Do niedawna firma była postrzegana jako budynki, maszyny ,transport, zaopatrzenie. Wówczas stawiano przede wszystkim na kapitał rzeczowy. Dziś jest odwrotnie, to kapitał intelektualny tworzony przez pracowników odgrywa coraz większą rolę w biznesie stając się dominującym zasobem organizacji.

Kapitał intelektualny to inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej mówiąc jest to różnica pomiędzy wartością rynkową firmy a koszem wymiany jej aktywów. Kapitału intelektualnego w odróżnieniu od kapitału finansowego czy rzeczowego nie ujmuje się w sprawozdaniach finansowo-księgowych. Ten rodzaj kapitału ma związek z intelektem pracowników, regulacjami pomiędzy nimi i ich otoczeniem oraz strukturą w jakiej funkcjonują. Dlatego też należy wyróżnić trzy składowe kapitału intelektualnego (kapitał ludzki, strukturalny i relacyjny).

Kapitał intelektualny jest postrzegany jako czynnik napędzający globalną gospodarkę i klucz do sukcesu w XXI wieku. Dziś byt organizacji  zależy od informacji, od tego w jaki sposób je gromadzi, tworzy, przetwarza i wykorzystuje, przy czym podstawowe znaczenie ma to, jak dobrze i szybko wykorzystuje informacje dotyczące tych zasobów, które są niematerialne.

W coraz większej liczbie firm rozumie się już teraz, że wiedza pracowników oraz zależność pomiędzy nimi i organizacją jest o wiele ważniejszym majątkiem, mającym większy wpływ na ostateczny wynik niż klasyczne materialne aktywa ujęte w zwykłych bilansach.

Dokonania człowieka, jego zaangażowanie, wiedza i talent przesądzają dziś o osiągnięciach organizacji. Dlatego m.in. konieczne stało się zauważenie, że pracownicy, szczególnie ci lojalni, posiadający wiedzę i zdolności, utożsamiający się z organizacją, to nie zasób, z którym przede wszystkim wiążą się koszty. Nakłady ponoszone na podniesienie ich wiedzy i umiejętności to inwestycje, które w przyszłości przyniosą organizacji wymierne korzyści.

Takie niematerialne elementy jak nazwa firmy, posiadane przez nią prawa, nakłady na badania i rozwój, pozycja na rynku, relacje z dostawcami oraz odbiorcami i wreszcie ludzie dla niej pracujący, mimo że przyczyniają się w ogromnym stopniu do powstawania w organizacji zysku i wpływają na wartość organizacji, nie są wystarczająco uwzględniane w sprawozdaniu. Elementy te przez wiele lat były albo zupełnie pomijane w sprawozdaniach finansowych, albo wykazywane tylko jako koszty w rachunku zysków i strat.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie 5
- Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 12
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca 6
- Strategia zarządzania kapitałem obrotowym 16
- Finansowanie przedsiębiorstw 23
- Wycena przedsiębiorstwa 17
- Majątek trwały i majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Kapitał relacyjny

Kapitał relacyjny
Ocena: 8.5 / 10
Liczba głosów: 88 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 27 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 33 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe