Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

mierniki wzrostu gospodarczego | rynek dóbr i usług | wynagradzanie | negocjacje w biznesie | kredyt bankowy | ROE | znaczenie motywacji | analiza rynku | strategia marketingowa | NPV | system bankowy | badania operacyjne |

Kontrolowanie jako funkcja zarządzania

Kontrolowanie jako funkcja zarządzania polega na porównaniu osiągniętych wyników działań z określonym wzorcem, ustaleniem odchyleń i wyciągnięciem wniosków na przyszłość.

Wzorcem  w procesie kontroli są ustalone cele firmy bądź jej części. W stosunku do wypracowanych celów firmy powinno się ustalić normy i sprecyzować metody ich pomiaru. W miarę możliwości normy odnoszone do celów powinny być wymierne.

W teorii i praktyce wyodrębnia się różne rodzaje kontroli takie, jak kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, kontrola bieżąca i końcowa, kontrola funkcjonalna i instytucjonalna, kontrola biurokratyczna i  organiczna, kontrola sterująca i akceptująca, kontrola zorientowana na określone zasoby bądź określony obszar zadaniowy itp.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Controlling jako instrument efektywnego zarządzania 12
Teorie motywacji 15
Motywacja jako funkcja zarządzania 10
Promocja jako narzędzie marketingu 10
Ocena pracowników 15
Controlling logistyczny 7
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Kontrolowanie jako funkcja zarządzania

Kontrolowanie jako funkcja zarządzania
Ocena: 8.6 / 10
Liczba głosów: 22 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 43 Nowy | Zobacz też: Artykuł 98 na studia