Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

ilościowa teoria pieniądza | etapy badań marketingowych | hierarchia potrzeb Maslova | obsługa klienta | strategia sprzedaży | psychologia zarządzania | integracja europejska | historia myśli gospodarczej | zadania z makroekonomii | ROS | wykłady z logistyki | badanie ankietowe |

Koszt alternatywny

Koszt alternatywny określany jest też jako koszt utraconych możliwości lub koszt zaniechanych możliwości.

Definicje kosztu alternatywnego


Koszt alternatywny stanowi wartość tej produkcji, której przedsiębiorstwo nie będzie w stanie realizować lub z której rezygnuje w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr (albo też innego, pojedynczego dobra) lub innych wartości.

Koszt alternatywny to wartość najbardziej cennej, a niewykorzystanej alternatywy. Można też zdefiniować koszt alternatywny jako wartość wyrażaną pieniężnie, tego co moglibyśmy mieć w zamian, czyli wartość najlepszej z niewykorzystanych możliwości czy okazji. Krótko mówiąc rezygnujemy z czegoś na rzecz innej rzeczy.

Innymi słowy: kosztem alternatywnym danego dobra nazwiemy ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.

Koszt utraconych możliwości (koszt alternatywny) to koszt, który ponosimy wybierając daną możliwość (wybierając A zamiast B). Jest to wartość najbardziej cenionej przez nas możliwości, nie wybranej w związku z decyzją wyboru innej możliwości (B). Mając na uwadze zasadę ograniczonych zasobów oraz powyższe założenie o konieczności ponoszenia kosztów alternatywnych można wyprowadzić twierdzenie o krzywej możliwości produkcyjnych.

Krzywa możliwości produkcyjnych a koszt alternatywny


Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji), która w sposób graficzny obrazuje czym jest interesujący nas koszt koszt alternatywny, to przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr A i B, przy wykorzystaniu posiadanych przez nas aktualnie czynników wytwórczych.

Krzywa możliwości produkcyjnych wyznacza przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra (A) maksymalną wielkość produkcji dobra drugiego (B). A i B mogą stanowić również określony koszyk dóbr.

Kreśląc krzywą możliwości produkcyjnych tworzymy model prezentujący na osi Y ilość dobra A, na osi X ilość dobra B. Krzywa obrazuje możliwości wykorzystania posiadanych zasobów - każdy punkt leżący na tej krzywej jest możliwy do osiągnięcia w efektywnej gospodarce.

Punkty leżące pod krzywą oznaczają, że nasze zasoby wykorzystane zostały nieefektywnie. Przy z góry określonych zasobach osiągnięcie punktów leżących nad krzywą jest z kolei niemożliwe. Np. nie wyprodukujemy 2 samochodów mając do dyspozycji tylko 1 parę kół.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii 10
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa 20
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami 24
Podstawy rachunkowości zarządczej 11
Nowoczesne metody rachunku kosztów 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Koszt alternatywny

Koszt alternatywny
Ocena: 8.7 / 10
Liczba głosów: 142 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 5 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 41 na studia