Top strony
Wyszukiwarka serwisu
analiza wskaźnikowa | pomiar ryzyka | rentowność | ubezpieczenia społeczne | piramida potrzeb Maslowa | zarządzanie kapitałem obrotowym | prekursorzy socjologii | zachowanie konsumenta | losowość składnika losowego | zysk netto | łączenie przedsiębiorstw | gospodarka magazynowa |

Koszt alternatywny


Koszt alternatywny określany jest też jako koszt utraconych możliwości lub koszt zaniechanych możliwości.

Definicje kosztu alternatywnego


Koszt alternatywny stanowi wartość tej produkcji, której przedsiębiorstwo nie będzie w stanie realizować lub z której rezygnuje w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr (albo też innego, pojedynczego dobra) lub innych wartości.

Koszt alternatywny to wartość najbardziej cennej, a niewykorzystanej alternatywy. Można też zdefiniować koszt alternatywny jako wartość wyrażaną pieniężnie, tego co moglibyśmy mieć w zamian, czyli wartość najlepszej z niewykorzystanych możliwości czy okazji. Krótko mówiąc rezygnujemy z czegoś na rzecz innej rzeczy.

Innymi słowy: kosztem alternatywnym danego dobra nazwiemy ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.

Koszt utraconych możliwości (koszt alternatywny) to koszt, który ponosimy wybierając daną możliwość (wybierając A zamiast B). Jest to wartość najbardziej cenionej przez nas możliwości, nie wybranej w związku z decyzją wyboru innej możliwości (B). Mając na uwadze zasadę ograniczonych zasobów oraz powyższe założenie o konieczności ponoszenia kosztów alternatywnych można wyprowadzić twierdzenie o krzywej możliwości produkcyjnych.

Krzywa możliwości produkcyjnych a koszt alternatywny


Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji), która w sposób graficzny obrazuje czym jest interesujący nas koszt koszt alternatywny, to przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr A i B, przy wykorzystaniu posiadanych przez nas aktualnie czynników wytwórczych.

Krzywa możliwości produkcyjnych wyznacza przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra (A) maksymalną wielkość produkcji dobra drugiego (B). A i B mogą stanowić również określony koszyk dóbr.

Kreśląc krzywą możliwości produkcyjnych tworzymy model prezentujący na osi Y ilość dobra A, na osi X ilość dobra B. Krzywa obrazuje możliwości wykorzystania posiadanych zasobów - każdy punkt leżący na tej krzywej jest możliwy do osiągnięcia w efektywnej gospodarce.

Punkty leżące pod krzywą oznaczają, że nasze zasoby wykorzystane zostały nieefektywnie. Przy z góry określonych zasobach osiągnięcie punktów leżących nad krzywą jest z kolei niemożliwe. Np. nie wyprodukujemy 2 samochodów mając do dyspozycji tylko 1 parę kół.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Podstawy mikroekonomii - wykłady
33 stron(-y)
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
10 stron(-y)
Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4 stron(-y)
Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa
20 stron(-y)
Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
24 stron(-y)
Podstawy rachunkowości zarządczej
11 stron(-y)
Nowoczesne metody rachunku kosztów
14 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Koszt alternatywny

Koszt alternatywny
Ocena: 8.8 / 10
Liczba głosów: 184 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować