Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Koszt alternatywny

Jest to koszt tzw. utraconych możliwości lub inaczej koszt zaniechanych możliwości.

Stanowi on wartość tej produkcji, której przedsiębiorstwo nie będzie w stanie realizować lub z której rezygnuje w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr (albo też innego, pojedynczego dobra) lub innych wartości.

Inaczej: koszt alternatywny to wartość najbardziej cennej, a niewykorzystanej alternatywy. Można też zdefiniować koszt alternatywny jako wartość wyrażaną pieniężnie, tego co moglibyśmy mieć w zamian, czyli wartość najlepszej z niewykorzystanych możliwości czy okazji. Krótko mówiąc rezygnujemy z czegoś na rzecz innej rzeczy.

Innymi słowy: kosztem alternatywnym danego dobra nazwiemy ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego.

Koszt utraconych możliwości (alternatywny) to koszt, który ponosimy wybierając daną możliwość (wybierając A zamiast B). Jest to wartość najbardziej cenionej przez nas możliwości, nie wybranej w związku z decyzją wyboru innej możliwości (B). Mając na uwadze zasadę ograniczonych zasobów oraz powyższe założenie o konieczności ponoszenia kosztów alternatywnych można wyprowadzić twierdzenie o krzywej możliwości produkcyjnych.

Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji), która w sposób graficzny obrazuje czym jest interesujący nas koszt koszt alternetywny, to przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr A i B, przy wykorzystaniu posiadanych przez nas aktualnie czynników wytwórczych.

Krzywa możliwości produkcyjnych wyznacza przy różnych rozmiarach produkcji jednego dobra (A) maksymalną wielkość produkcji dobra drugiego (B). A i B mogą stanowić również określony koszyk dóbr.

Kreśląc krzywą możliwości produkcyjnych tworzymy model prezentujący na osi Y ilość dobra A, na osi X ilość dobra B. Krzywa obrazuje możliwości wykorzystania posiadanych zasobów - każdy punkt leżący na tej krzywej jest możliwy do osiągnięcia w efektywnej gospodarce.

Punkty leżące pod krzywą oznaczają, że nasze zasoby wykorzystane zostały nieefektywnie. Przy z góry określonych zasobach osiągnięcie punktów leżących nad krzywą jest z kolei niemożliwe. Np. nie wyprodukujemy 2 samochodów mając do dyspozycji tylko 1 parę kół.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
- Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii 10
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa 20
- Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami 24
- Podstawy rachunkowości zarządczej 11
- Nowoczesne metody rachunku kosztów 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Koszt alternatywny

Koszt alternatywny
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 132 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 18 dla studentów | Artykuł 35 na studia | żyrandole kryształowe