Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

marketing usług | Giełda Papierów Wartościowych | podstawy rachunkowości | plan marketingowy | prognoza sprzedaży | system motywacyjny | dźwignia finansowa | metoda delficka | zadania z rozwiązaniami | podstawy analizy finansowej | użyteczność | wykłady z makroekonomii |

Leasing finansowy

Przedmiot leasingu finansowego zaliczany jest do składników majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza jedynie część "odsetkową" czynszów leasingowych, a dla finansującego tylko ta część czynszu stanowi przychód. Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową.

Część kapitałowa raty, czyli kwota odpowiadająca spłacie wartości przedmiotu leasingu nie jest kosztem dla korzystającego ani przychodem dla finansującego, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu dla korzystającego. Mówiąc prościej, przedmiot leasingu finansowego w bilansie korzystającego występuje po stronie aktywów, zaś zobowiązania z tytułu umowy leasingu – po stronie pasywów.

Czas trwania leasingu finansowego jest z reguły zbliżony do normalnego okresu zużycia przedmiotu leasingu, co oznacza, że w okresie trwania leasingu przedmiot ten ulega całkowitej amortyzacji i następuje całkowita spłata jego wartości początkowej. Umowy leasingu finansowego są w związku z tym zawierane zawsze na czas oznaczony, zbliżony do czasu gospodarczej używalności przedmiotu leasingu.

W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, leasing finansowy zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez korzystającego na zakończenie umowy. Po spłacie zatem ostatniej raty, dochodzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego. Umowa leasingu finansowego jest więc bardzo podobna do umowy kredytowej jednak zasadnicza różnica tkwi w przedmiocie umowy.

Leasing finansowy będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej mogą dokonywać wysokich odpisów amortyzacyjnych i zakładają długi okres trwania leasingu.

W obrocie gospodarczym niejednokrotnie umowa leasingu, którą proponuje się klientom, zawiera w sobie cechy zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego.

Z leasingu operacyjnego wprowadza się do umowy wszelkie konsekwencje fiskalne oraz ewentualnie krótszy czas spłaty rat (zwykle dwa - trzy lata). Jednakże rzecz oddana w leasing z założenia nie jest przekazywana do czasowego używania, lecz od razu, w pierwszej umowie, przewidziana jest opcja wykupu, co stanowi cechę leasingu finansowego.

Leasing finansowy (inaczej kapitałowy), oznacza taką umowę leasingu, której czas trwania zbliżony jest do okresu gospodarczej używalności przedmiotu, łączna wysokość opłat jest zbliżona do wartości przedmiotu, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, przy czym kosztem uzyskania przychodów jest dla niego jedynie część odsetkowa raty leasingowej. Zwykle w umowie leasingu finansowego znajduje się klauzula zakupu przedmiotu po upływie obowiązywania umowy.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Finansowanie przedsiębiorstw 23
Nowe produkty bankowe - referat 0
Wynik finansowy - tworzenie i podział 10
Biznes plan biura rachunkowego 20
Rekrutacja 8
Wykłady z bankowości - opracowanie 30
Biznes plan kawiarni 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Leasing finansowy

Leasing finansowy
Ocena: 9.3 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 0 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 74 dla przyszłych biznesmenów