Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

produkty bankowe | wykłady z zarządzania zasobami ludzkimi | funkcje organizacji | strategia konkurencji Portera | kody kreskowe | pareto | leasing | strategia sprzedaży | dobra komplementarne | krzywa obojętności | marketing mix | psychologia |

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu finansowego, która wykształciła się w praktyce gospodarczej USA.

Istotą transakcji zawieranych tą metodą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Korzystający sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu.

Według tej formuły przedmiotem umowy leasingu jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową.

Leasing zwrotny jest korzystny dla tych przedsiębiorców, którzy wykazują wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Finansowanie przedsiębiorstw 23
Nowe produkty bankowe - referat 0
Pytania testowe z mikroekonomii 16
Rekrutacja 8
Wykłady z bankowości - opracowanie 30

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Leasing zwrotny

Leasing zwrotny
Ocena: 8 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 47 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 55 nagrodzony