Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

macierz BCG | kapitał intelektualny | strategia dystrybucji | analiza kosztów | ocenianie pracowników | zarządzanie logistyczne | marka | zarządzanie płynnością | funkcje pieniądza | DMAIC | PHARE | IRR |

Marka indywidualna rodzinna i kombinowana

MARKA INDYWIDUALNA Polega na wyróżnieniu oddzielnymi znakami poszczególnych rodzajów produktów.

MARKA RODZINNA Polega na znakowaniu wspólną marką wszystkich dóbr i usług lub poszczególnych rodzin produktów.

MARKA KOMBINOWANA Polega na łączeniu znaku firmowego ze znakami indywidualnymi. Tą strategię uprawia większość producentów samochodów (np. Opel Astra, Opel Vectra, Opel Omega).

MARKA jest to nazwa, termin, symbol lub wzór (albo połączenie tych elementów), które mają na celu oznaczenie produktów lub usług jednego sprzedającego albo odróżnienie ich od produktów konkurencji.
- część słowna: nazwa marki (Opel, SONY, ESKA, DANON)
- część niewerbalna: symbol, forma plastyczna, logo (kółko Mercedesa)

Strategia marki pozwala firmie na realizowanie podstawowych założeń strategicznych. Praktycznie nie można rozpatrywać problemu marki bez powiązania z asortymentem. Istnieją bowiem różne kombinacje znakowania produktów marką w zależności od stawianych przez firmę celów. Marka stanowi jeden z najważniejszych elementów wpływających na postrzeganie przez klientów produktów firmy. Niejednokrotnie jest utożsamiana w ich świadomości z pozycją firmy na rynku. W przypadku gry rynkowej fakt ten ma decydujące znaczenie o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej.

Korzyści ze znakowania produktów markami są współcześnie przesądzone. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
- łatwość identyfikowania towaru i skojarzenia go z firmą,
- zapewnienie stałej jakości produktu
- zapewnienie psychologicznej satysfakcji zakupu
- dobra widoczność produktów o uznanej marce w miejscach dystrybucji
- możliwość różnicowania produktu (np. różne marki dla odmiennych produktów tej samej firmy)
- możliwość kontroli rynku (walka z imitacją lub fałszowaniem produktów)
- możliwość wykorzystania skali produkcji w przypadku marek uznanych
- ułatwienie walki z konkurencją

Wymiernym kryterium oceny, czy marka przynosi oczekiwane efekty, jest stosunek nabywców do marki, który przejawia się przede wszystkim poziomem lojalności. Jest to rodzaj wierności odzwierciedlającej więź wyrażającą się zarówno stosunkiem emocjonalnym jak i racjonalnym. Stosunek emocjonalny może wyrażać satysfakcję z powodu niezawodności marki, jakości, uzyskania prestiżu poprzez zakup towaru (np. kupno luksusowego samochodu). Z kolei więź racjonalna przejawia się się w ocenie produktu pod kątem kryteriów ekonomicznych (cena, tempo zużywania się, zastosowanie) jak i użytkowych (rozwiązania techniczne). Lojalność rodzi się powoli, gdyż uwzględnia także zaufanie do marki. Zwykle po kilku niezawodnych zakupach klient nabywa zaufania, a co za tym idzie nabywa lojalności. Im mniejszy dysonans pozakupowy, tym konsument bardziej jest skłonny do powtarzania danego zakupu.

Firma oferująca swoje produkty może zastosować przynajmniej cztery możliwe strategie marki:
a) strategię marki indywidualnej
b) strategię marki rodzinnej
d) strategię marek łączonych
e) strategię rozszerzania marki

Strategia marki indywidualnej polega na znakowaniu przez firmę każdego produktu z osobna inną marką. Celem tych działań jest swoboda w kreowaniu rynku i produktu bez powiązania z firmą. W pewnym sensie strategię tę można uznać za zachowawczą, zwłaszcza w momencie, gdy któryś z produktów okaże się niezdolny do zaspokajania potrzeb nabywców (np. zła jakość). W przypadku wycofania produktu z rynku nie utraci w zbytnim stopniu na tym wizerunek firmy. Inną zaletą tej strategii jest to, że firma może rozszerzyć swój całkowity udział w rynku, mając własne marki konkurujące ze sobą równie dobrze jak z markami konkurentów.

Niewątpliwą wadą strategii marki indywidualnej są wysokie koszty promocji każdej marki (produktu) z osobna, a także trudne wejście na rynek w przypadku nowego produktu oraz możliwość nie zaakceptowania nowej marki przez klientów. Strategię tę stosuje się w przypadkach znacznych różnic jakościowo-cenowych pośród wyrobów jednego producenta (np. oferowanych dla zróżnicowanych segmentów rynku). Warunkami determinującymi takie działania są m.in.: duży potencjał rynku, pozwalający na ponoszenie ryzyka, związanego z dużymi nakładami na promocję; istnienie odmiennych segmentów rynku; scenariusz zagrożenia i niepowodzenia, w związku z czym firma nie chce tracić swej renomy i reputacji.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Budowanie marki produktu 21
- Marka - jej wpływ na zachowanie konsumenta 6
- Komunikacja interpersonalna - referat 14
- Atrybuty produktu 9
- Lojalność wobec marki 7
- Marka jako narzędzie konkurencji na przykładzie firmy - praca magisterska 82
- Strategia marki 6

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Marka indywidualna rodzinna i kombinowana

Marka indywidualna rodzinna i kombinowana
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 119 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 48 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 59 na studia