Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Marketing mix - 5P

Marketing mix to wszystkie znajdujące się pod kontrolą elementy (narzędzia), którymi posługuje się przedsiębiorstwo po to, by cała oferta w pełni zaspokajała potrzeby konsumentów.

Narzędzia marketingu mix zostały zgrupowane przez McCarthy'ego w cztery grupy, ta czteroczynnikowa klasyfikacja narzędzi jest nazywana 5P: Product, price, place, promotion, people  (produkt, cena, dystrybucja, promocja, ludzie).

Zgodnie z teorią 5P, marketing mix służy do produkcji właściwego produktu, o właściwych pożądanych przez klienta cechach dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadającego właściwą cenę.

Marketing mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje chcąc osiągnąć zamierzone cele na wybranym rynku działania. Ujęcie klasyczne wyróżnia cztery narzędzia marketingowe określane jako formuła 4P (od pierwszych liter angielskich odpowiedników). Narzędzia te oddziałują wzajemnie na siebie i tworzą swoistą mieszankę (stąd angielski zwrot mix).

Podstawowym narzędziem marketingu mix jest produkt. Produktem nazywamy
w marketingu zarówno dobra materialne, usługi, jak i idee, oferowane na rynku do sprzedaży i zaspakajające określone potrzeby.

Drugim narzędziem jest cena, rozumiana jako suma pieniędzy, jaką musi wydać nabywca w związku z zakupem określonego produktu. Decyduje (w połączeniu z wielkością zrealizowanej sprzedaży) o przychodach przedsiębiorstwa, a tym samym o jego zysku.

Dystrybucja obejmuje różne czynności związane z przemieszczaniem produktu z miejsca jego wytworzenia do miejsca nabycia i konsumpcji.

Ostatnim narzędziem marketingu jest promocja (komunikacja z rynkiem). Jest to zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo informuje o firmie i cechach produktu oraz przekonuje nabywców do jego zakupu.

Stosowanie marketingu mix oznacza użycie wszystkich tych narzędzi. W skład każdego z narzędzi może wchodzić szereg różnych instrumentów. Ich ilość i rodzaj zmieniają się w zależności od warunków istniejących na rynku: przesyt pewnych instrumentów powoduje ich ograniczanie na rzecz innych (np. zbyt duża liczba reklam powoduje osłabienie jej działania na konsumentów, czyli konieczność stosowanie innych instrumentów promocji).

Należy zwrócić uwagę, iż w sytuacji, gdy produkt jest niematerialny (usługi) koncepcja marketingu mix ulega pewnej modyfikacji. Wynika to z faktu, że usługi charakteryzują się pewnymi specyficznymi cechami, co ma wpływ na sposób stosowania marketingu. Usługa jest w istocie związana z obsługą. W związku z tym marketing-mix charakterystyczny dla rynku usług zawiera jedno dodatkowe narzędzie: personel, tworząc formułę 5 P.

Pojęcie personelu obejmuje:
- zaangażowanie w proces obsługi
- samodzielność podejmowania decyzji bez odwoływania się do kierownictwa
- poziom wyszkolenia
- wygląd zewnętrzny i postawę wobec klientów

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Marketing miasta 12
- Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C 3
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Marketing Internetowy - referat 14
- Marketing i jego elementy 14
- Marketing mix w poszczególnych fazach życia produktu 6
- Marketing globalny - referat 11

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Marketing mix - 5P

Marketing mix - 5P
Ocena: 9.3 / 10
Liczba głosów: 79 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 8 dla studentów | Artykuł 49 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe