Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

użyteczność całkowita | podstawy rachunkowości | elastyczność | zarządzanie logistyczne | komunikacja werbalna | zarządzanie majątkiem obrotowym | analiza rentowności | dług publiczny | VBM | metoda abc | atrybuty produktu | wskaźniki du Ponta |

Marketing partnerski

Marketing partnerski to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskanie nowego klienta jest jedynie pierwszym krokiem w procesie marketingu.

Współczesne firmy zmieniają sposób postrzegania swoich relacji z klientem. Akcenty przesuwają się z transakcji do partnerstwa, a celem tego przesunięcia jest utrzymanie długotrwałych więzi z klientami.

Firmy zaczynają dostrzegać nowe obszary swojej działalności. Oprócz zaspokajania potrzeb konsumentów interesują się nawiązywaniem i podtrzymywaniem trwałych kontaktów z innymi rynkami zewnętrznymi, w tym z rynkami dostawców, potencjalnych pracowników firmy, rynkiem pośredników i rynkiem wpływowych instytucji. Zainteresowanie firm wzbudzają również rynki wewnętrzne.

Jakość, obsługa klienta i działalność marketingowa muszą być połączone w całość. Marketing partnerski koncentruje się właśnie na zintegrowaniu tych trzech elementów i uruchomieniu ich połączonego potencjału.

Marketing partnerski koncentruje się na utrzymaniu klientów, nie na pojedynczej sprzedaży jak ma to miejsce w marketingu transakcji. Najważniejsze są korzyści wynikające z zakupu produktu (marketing partnerski), a nie same cechy produktu (marketing transakcji).

Ponadto w marketingu partnerskim ważna jest obsługa klienta, duże przywiązanie klienta do firmy, stały kontakt z klientem oraz fakt, że o jakość produktu dbają wszystkie działy firmy, a nie tylko dział produkcji.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Test z marketingu 6
- Podstawy marketingu 22
- Komunikacja interpersonalna - referat 14
- Marketing miasta 12
- Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C 3
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Marketing Internetowy - referat 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Marketing partnerski

Marketing partnerski
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 156 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 7 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 25 dla studentów