Top strony
Wyszukiwarka serwisu
wartość przyszła | gotowy biznes plan | szkolenia | wzrost gospodarczy | test Jarque-Bera | ubezpieczenia społeczne | analiza luki strategicznej | zarządzanie zasobami ludzkimi | komunikacja werbalna | produkty bankowe | techniki negocjacyjne | efekt Veblena |

Model AIDA

Sama nazwa modelu AIDA jest akronimem słów opisujących działanie reklamy.

Tak więc rozwinięcie skrótu AIDA to:
Attention (zwrócić uwagę np. na produkt, firmę, markę)
Interest (zainteresowanie np. produktem, firmą, marką)
Desire (pragnienie np. wywołanie pragnienia chęci zakupu/posiadania produktu)
Action (działanie - pobudzenie do działania np. zakupu)

W procesie oddziaływania reklamy na jej adresatów rozróżniamy kilka faz:
poznawczą, afektywną (krótkie wzruszenie), behawioralną. Przejście przez kolejne fazy doskonale obrazuje najbardziej popularny model AIDA.

Składowe modelu AIDA


A - Zwrócenie uwagi jest pierwszym zadaniem środka reklamy. Można go osiągnąć w różny sposób w zależności od tego, jaki środek reklamy jest wykorzystywany. Mogą to być duże nagłówki w ogłoszeniach reklamowych, przyciągające uwagę układy graficzne czy fotograficzne.

I - Wzbudzenie zainteresowania jest następnym etapem oddziaływania środka reklamowego. Ważne jest by istniał związek między etapem pierwszym i drugim. Język i symbole wykorzystywane w reklamie muszą być dostosowane i zrozumiałe dla docelowego segmentu rynku. Środki reklamy powinny mieć odpowiedni układ (treść, ilustracje), aby łatwo były odbierane przez adresata reklamy.

D - Nakłanianie do działania jest to ostatnia faza oddziaływania środka reklamy i ma ona świadczyć o jej skuteczności. Ma zatem dostarczyć takich informacji, które skłoniłyby klientów do zakupu lub  potwierdzą słuszność ich wyboru. Należy podać informację gdzie produkt-usługę można nabyć.

A - Wzbudzenie chęci posiadania produktu-usługi to zadanie najtrudniejsze w całym procesie oddziaływania. Środek reklamy musi przekonać potencjalnych nabywców, że reklamowany produkt (usługa) może zaspokoić ich potrzeby. Istotnym zadaniem w tej fazie jest dostarczanie adresatom racjonalnych argumentów odnośnie zakupu tego produktu.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Proces tworzenia reklamy
21 stron(-y)
Promocja - referat
14 stron(-y)
Wykłady z marketingu - opracowanie
22 stron(-y)
Istota marki - prezentacja
72 stron(-y)
Model ekonometryczny - stopa bezrobocia
20 stron(-y)
Motywacja do pracy
11 stron(-y)
Promocja jako element marketingu
30 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Model AIDA

Model AIDA
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 190 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 17 Nowy | Zobacz też: Artykuł 31 dla przyszłych biznesmenów