Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

burza mózgów | marketing przemysłowy | udział w rynku | rekrutacja pracowników | analiza ABC | ROS | dług publiczny | krzywa Laffera | psychologia społeczna | system informacji marketingowej | franchising | losowość składnika losowego |

Motywowanie jako funkcja zarządzania

Motywowanie jako funkcja zarządzania jest funkcją szczególną, bo odnosi się do pożądanych postaw i zachowań pracowników firmy. Motywowanie ukierunkowane jest z jednej strony na rozpoznanie  kwalifikacji zawodowych oraz osobowościowych pracowników, a z drugiej strony na rozpoznanie ich potrzeb, aspiracji i oczekiwań.

Na tej podstawie wypracowuje się taki system oddziaływań na pracowników oraz stwarza takie uwarunkowania organizacyjne, by pracownicy pełniej angażowali się w realizację celów firmy, wykorzystując i doskonaląc swoje możliwości oraz kwalifikacje.

Szczególnie warto podkreślić fakt, że pełniejsze rozpoznanie i wykorzystanie zasobów ludzkich pośrednio przyczynia się do lepszego wykorzystania wszystkich innych zasobów w procesie zarządzania. Należy jednak pamiętać o istotnych utrudnieniach związanych z motywowaniem, a wynikających z ogromnego zróżnicowania kwalifikacji i osobowości pracowników, zmienności ich postaw i potrzeb, a także z ograniczonych możliwości rozpoznawania tych elementów.  

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Teorie motywacji 15
Motywacja jako funkcja zarządzania 10
Wykłady z zarządzania i organizacji 31
Promocja jako narzędzie marketingu 10
Funkcje zarządzania - referat 14
Teorie motywacji - opracowanie 19
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Motywowanie jako funkcja zarządzania

Motywowanie jako funkcja zarządzania
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 21 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 28 dla przyszłych biznesmenów | Zobacz też: Artykuł 78 nagrodzony