Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

cykl życia marki | strategie marketingowe | teoria oczekiwań | metody zarządzania | pomiar ryzyka | zarządzanie | podstawy zarządzania zasobami ludzkimi | sterowanie zapasami | renta | test Durbina–Watsona | marketing usług | kryzys gospodarczy |

Organizowanie jako funkcja zarządzania

Organizowanie jako funkcja zarządzania polega generalnie na kształtowaniu szeroko rozumianej struktury organizacyjnej firmy z uwzględnieniem takich aspektów, jak np. podział pracy (scalanie bądź łączenie różnych czynności, porządkowanie kompetencji), hierarchia (wyodrębnienie szczebli organizacyjnych, ustalenie i egzekwowanie zasad podległości), formalizacja organizacyjna (niezbędna dokumentacja organizacyjna), więzi informacyjne, procedury postępowania, rozmieszczenie decyzji czy koordynacja działań w czasie i przestrzeni.

Organizowanie obejmuje więc porządkowanie firmy, integrowanie działań w niej występujących, a także utrwalanie obowiązujących zasad i procedur. Struktura organizacyjna firmy stanowiąca rezultat organizowania, podobnie jak plan, ma charakter instrumentalny względem postawionych celów firmy.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Funkcje zarządzania - referat 14
Teorie motywacji 15
Motywacja jako funkcja zarządzania 10
Promocja jako narzędzie marketingu 10
Psychologia zarządzania - referat 24
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14
Wykłady z zarządzania i organizacji 31

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Organizowanie jako funkcja zarządzania

Organizowanie jako funkcja zarządzania
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 20 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 48 nagrodzony | Zobacz też: Artykuł 66 na topie