Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
weryfikacja hipotez | negocjacje zbiorowe | badanie rynku | zarządzanie zmianami | amortyzacja | piramida potrzeb Maslova | zarządzanie procesowe | CEFTA |

Paradoks Giffena

Zmiana ceny dobra powoduje zmiany wielkości popytu wzdłuż danej krzywej popytu oraz krzywa popytu rynkowego przesuwa się nie tylko w rezultacie zmian czynników niecenowych (innych a niżeli cena).

Wg zależności popyt na dane dobro powinien mieć tendencję spadkową, gdy cena wzrasta. Cena bowiem oddziałuje na konsumenta. Występują jednak inne zachowania konsumentów, które nazywamy anomaliami lub paradoksami. Gdy cena wzrasta popyt również wzrasta, wtedy mamy do czynienia z anomalią lub paradoksem. Przykład to paradoks Giffena, efekt owczego pędu, efekt snobizmu, efekt Veblena, oraz prawo Engla.

Paradoks Giffena polega na tym, że wzrost ceny danego dobra powoduje wzrost popytu na to dobro. Po raz pierwszy taką zależność zauważono w ubiegłym wieku w Irlandii i właśnie zaczął analizować ją ekonomista – Giffen. Stwierdzono, że wzrost ceny chleba spowodował wzrost spożycia tego artykułu, ale wśród wybranej grupy społeczeństwa tzn. tylko ludności biednej.

Paradoks Giffena można wyjaśnić tym, że ludność biedna na skutek wzrostu ceny dobra wyższego rzędu, musiała zrezygnować z jego konsumpcji i zwiększyć spożycie dobra niższego rzędu. Tłumaczono to zależnością ilości kalorii dostarczanej przez dobro niższego rzędu w stosunku do ilości kalorii, które miało dostarczyć dobro wyższego rzędu. Wzrost ceny na taki towar jak samochód jeszcze do ubiegłego roku powodował wzrost sprzedaży.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Ekonomia matematyczna cz. 2
7 stron(-y)
Pytania testowe z mikroekonomii
16 stron(-y)
Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
10 stron(-y)
Rynek i mechanizm rynkowy - definicje wykresy i testy
29 stron(-y)
Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii
20 stron(-y)
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej
14 stron(-y)
Definicje z mikroekonomii
12 stron(-y)

Najczęściej pobierane pliki (.doc i .pps)

1. Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii (20 stron A4)
2. Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej (14 stron A4)
3. Definicje z mikroekonomii (12 stron A4)
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory (4 stron A4)
5. Wykłady z mikroekonomii (25 stron A4)

Podobne tematy w Kompendium

1. Efekt Giffena (1.1 stron)
2. Paradoks Veblena (0.6 stron)
3. Paradoks owczego pędu (0.9 stron)
4. Paradoks spekulacyjny (0.9 stron)
5. Efekt Veblena (Efekt snoba) (0.2 stron)
6. Paradoksy w ekonomii (0.2 stron)
7. Elastyczność cenowa popytu (0.3 stron)
8. Czynniki kształtujące popyt na wybrane dobro (3.1 stron)
9. Charakterystyka przemian w Polsce w latach 1990-1996 (1.6 stron)
10. CRM a utrzymanie więzi z klientem (3.2 stron)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Mikroekonomia » Paradoks Giffena

Paradoks Giffena
Ocena: 9.6 / 10
Liczba głosów: 237 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii