Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Mapa tagów
podstawy ekonometrii | kanały dystrybucji | teoria potrzeb | biznesplan | ocena pracowników | rachunkowość | ECR | rentowność przedsiębiorstwa |

Plan marketingowy

Aby sporządzić biznes plan, przedsiębiorstwo musi wyznaczyć całościowe cele, wykonać kontrole i przygotować plany dla poszczególnych obszarów działania. Wszystkie te plany muszą być skoordynowane w jednym biznes planie. Plan marketingowy jest jednym z planów wchodzących w skład biznes planu.

plan marketingowy


Po co przygotowuje się plan marketingowy?

Plan marketingowy jest dokumentem, który wyznacza kierunki działań marketingowych w odniesieniu do produktów i usług. Plan marketingowy ma pewną strukturę formalna, ale może być wykorzystywany jako oficjalny lub nieoficjalny dokument o dużej elastyczności.

Dokument planu marketingowego można wykorzystać do:
- uzasadnienia wprowadzenia nowego produktu na rynek
- zrewidowania podejścia do istniejących produktów
- sporządzenia pełnego planu marketingowego danego wydziału, działu czy całego przedsiębiorstwa, który z kolei będzie włączony do planu biznesu przedsiębiorstwa

Plan może dotyczyć rynku regionalnego, krajowego lub międzynarodowego.
W planowaniu marketingowym konieczne jest wykorzystanie źródeł rynkowych dla osiągnięcia celów marketingowych. Planowanie jest wykorzystywane do segmentacji rynku, określania pozycji na rynku, prognozowania wielkości rynku i przewidywania udziału w różnych segmentach rynku.

Plan marketingowy nie jest pełny bez danych z przeszłości, prognoz na przyszłość, celów oraz metod i strategii służących osiąganiu tych celów. Jeśli jest to plan dla nowego produktu, nie ma wtedy na jego temat danych z przeszłości, ale na pewno istnieją dane na temat starego produktu wyrugowanego przez nowy, lub przybliżone dane dotyczące produktu konkurencyjnego.

Plan marketingowy w swej najprostszej postaci może być zbiorem danych z przeszłości. Powinien zawierać informacje o konkurentach, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Powinien również wyszczególniać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, włącznie z sukcesami i porażkami. Nie będzie to jeszcze prawdziwy plan, lecz jego początek. Można go będzie rozbudować poprzez sporządzenie prognoz na przyszłość, zawsze w sprzężeniu ze strategiami służącymi do osiągania wyznaczonych celów.

Czy plan marketingowy jest potrzebny

Może się wydawać, że tak naprawdę formalny plan marketingowy nie jest potrzebny. Wiele osób spędza całe życie zawodowe w sprzedaży i marketingu bez napisania jednego planu marketingowego. Bez sporządzenia planu, choćby w najprostszej formie, niemożliwe jest funkcjonowanie firmy handlowej ani nawet sporządzenie prognozy sprzedaży. Często najpierw zestawia się liczby a potem 'dorabia' opis, tak by się zgadzał z liczbami. Nie jest to właściwy sposób; zdradza on brak zrozumienia planowania marketingowego.

W dzisiejszych mocno konkurencyjnych czasach konieczna jest znajomość marketingu po to, by właściwie ukierunkować sprzedaż. Plan marketingowy jest jednym ze środków, który to umożliwia. Konieczność napisania dokumentu planu o formalnej strukturze motywuje autora do logicznego uporządkowania i przedstawienia faktów i wniosków w taki sposób, by były zrozumiałe dla odbiorców planu.

Właściwie przygotowany plan będzie zawierał szczegółowe dane na temat polityki i strategii przedsiębiorstwa, co pozwoli młodszemu personelowi wykonywać bieżące zadania, a starszemu personelowi zarządzać. Ci ostatni zajmowaliby się tylko trudnymi lub nietypowymi problemami. Personel sprzedający wszystkich szczebli powinien się starać zrozumieć zasady marketingu i planowania marketingowego. Będzie to z pożytkiem dla przedsiębiorstwa. Możesz być pewny, że konkurencja będzie z roku na rok coraz bardziej profesjonalna. Dla własnego dobra twoje przedsiębiorstwo powinno wyprzedzać konkurencję.

Analiza rynku w planie marketingowym

Jako że firmy istnieją i działają w określonych warunkach zewnętrznych, pierwszym krokiem przy opracowaniu jakiegokolwiek planu marketingowego powinno być zbadanie tego środowiska. Przed analizą danych wewnętrznych firmy trzeba zebrać i przeanalizować dane zewnętrzne, dotyczące rynków, które obejmuje plan. Będą to podstawowe informacje na temat firm, gałęzi przemysłu i krajów (obszarów) dokąd produkt jest sprzedawany, a także dane dotyczące klientów i konkurencji. Te informacje nie zostaną bezpośrednio włączone do planu pisemnego, ale będą bardzo użyteczne w analizie SWOT.

Oprócz informacji na temat warunków zewnętrznych należy również zebrać dane o środowisku makrogospodarczym, gdyż będzie ono wywierać wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Informacje powinny obejmować takie czynniki ekonomiczne jak przeszłe, obecne i przewidywane stopy inflacji i kursy dewizowe krajów, których dotyczyć będzie plan. Niezbędna jest również wiedza o sytuacji politycznej, społecznej, kulturowej, fiskalnej i środowiskowej.

Zastanawiasz się Jak napisać plan marketingowy? Przeczytaj gotowe plany marketingowe, których spis widzisz poniżej. Mogą one posłużyć jako wzór do napisania Twojego planu marketingowego.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron A4
Plan marketingowy - teoria
17 stron(-y)
Plan marketingowy dla przewozów pasażerskich i turystycznych
16 stron(-y)
Plan marketingowy restauracji
10 stron(-y)
Biznes plan biura rachunkowego (⭐bibliografia)
20 stron(-y)
Plan marketingowy dystrybutora osprzętu elektrycznego
9 stron(-y)
Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości
16 stron(-y)
Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej
17 stron(-y)

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Plan marketingowy

Plan marketingowy
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 147 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

2001-2024 © ABC Ekonomii