Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

kompetencje pracownika | obliczanie zdolności kredytowej | zabezpieczenia kredytów | mikrootoczenie | wariancja | prawa Gossena | dobra Giffena | kody kreskowe | psychologia | ekonometria | prawa akcjonariuszy | deficyt budżetowy |

Planowanie jako funkcja zarządzania

Planowanie jako funkcja zarządzania ukierunkowane jest na określanie celów firmy w różnych przedziałach czasowych (cele strategiczne, cele taktyczne, cele operacyjne) oraz wypracowywanie możliwie najlepszych (najbardziej efektywnych) sposobów ich osiągnięcia.

Kapitalne znaczenie ma zwłaszcza ustalenie celów końcowych firmy jako wyjściowa faza planowania. To w stosunku do celów końcowych ustala się następnie cele pośrednie, wybiera  metody postępowania, określa potrzebne zasoby i wskazuje źródła ich pozyskania, a także precyzuje czas i miejsce przewidywanych działań.

W ten sposób powstaje plan stanowiący końcowy rezultat planowania. Na gruncie organizacji i zarządzania wymienia się następujące cechy poprawności planu: celowość (tj. spójność względem celów końcowych), wykonalność, zgodność wewnętrzna, operatywność, elastyczność, odpowiednia długodystansowość, terminowość, zupełność (tj. kompletność), racjonalność (ugruntowanie poznawcze), sprawność i komunikatywność.

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Zarządzanie kadrami - ściąga 1
Teorie motywacji 15
Motywacja jako funkcja zarządzania 10
Promocja jako narzędzie marketingu 10
Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14
Funkcje zarządzania - referat 14
Wykłady z zarządzania i organizacji 31

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Planowanie jako funkcja zarządzania

Planowanie jako funkcja zarządzania
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 22 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 21 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 55 na topie