Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Planowanie jako funkcja zarządzania

Planowanie jako funkcja zarządzania ukierunkowane jest na określanie celów firmy w różnych przedziałach czasowych (cele strategiczne, cele taktyczne, cele operacyjne) oraz wypracowywanie możliwie najlepszych (najbardziej efektywnych) sposobów ich osiągnięcia.

Kapitalne znaczenie ma zwłaszcza ustalenie celów końcowych firmy jako wyjściowa faza planowania. To w stosunku do celów końcowych ustala się następnie cele pośrednie, wybiera  metody postępowania, określa potrzebne zasoby i wskazuje źródła ich pozyskania, a także precyzuje czas i miejsce przewidywanych działań.

W ten sposób powstaje plan stanowiący końcowy rezultat planowania. Na gruncie organizacji i zarządzania wymienia się następujące cechy poprawności planu: celowość (tj. spójność względem celów końcowych), wykonalność, zgodność wewnętrzna, operatywność, elastyczność, odpowiednia długodystansowość, terminowość, zupełność (tj. kompletność), racjonalność (ugruntowanie poznawcze), sprawność i komunikatywność.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Zarządzanie kadrami - ściąga 1
- Teorie motywacji 15
- Motywacja jako funkcja zarządzania 10
- Promocja jako narzędzie marketingu 10
- Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14
- Funkcje zarządzania - referat 14
- Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady 31

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Planowanie jako funkcja zarządzania

Planowanie jako funkcja zarządzania
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 12 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 49 na studia | Artykuł 84 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe