Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

płynność przedsiębiorstwa | zadania transportowe | analiza ekonomiczna | wykłady z logistyki | system logistyczny | spółki osobowe | motywowanie | stopa bezrobocia | rzadkość dóbr | proces rekturacyjny | mikrootoczenie | analiza czynnikowa |

Przedmiot Organizacji i Zarządzania

Przedmiot Organizacji i Zarządzania (OiZ) obejmuje kategorie, zasady, zalecenia, narzędzia i działania ludzi we wszelkich instytucjach rozpatrywane z punktu widzenia ich sprawności w osiąganiu celów. Szczególny nacisk OiZ kładzie na działania związane z organizowaniem i kierowaniem.

W świetle tego określenia warto podkreślić kilka elementów:
• przedmiot zainteresowań OiZ jest bardzo szeroki (odnosi się do wszelkiego rodzaju instytucji), co nadaje uniwersalny i ogólny charakter stosowanych kategorii opisowych oraz aksjologicznych, a także formułowanych zaleceń i wykorzystywanych technik
• aspekty sprawnościowe dotyczą nie tylko efektów wymiernych (finansowych), ale także skutków i ocen niewymiernych (np. kwestie równowagi organizacyjnej, funkcjonowanie organizacji nieformalnej, sposób formalizacji organizacyjnej, poziom kultury organizacyjnej, wyznaczniki klimatu organizacyjnego itp.)
• aspekty sprawnościowe odnoszą się z jednej strony do wszystkich czynników i uwarunkowań, które sprzyjają efektywności działań w instytucjach, z drugiej natomiast strony obejmują te uwarunkowania i ograniczenia, które mogą osłabiać spoistość i efektywność instytucji
• koncentracja na procesach organizowania i kierowania uwzględnia w dużym zakresie elementy socjologii i psychologii funkcjonowania zespołów ludzkich
• nurt sprawnościowy OiZ jest względnie niezależny od ocen moralnych. Praktycznie dotyczy to wszystkich funkcji OiZ, ale w szczególności wiąże się z funkcją aksjologiczną, normatywną i metodyczną

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, referaty z bibliografią, ściągi i wykłady, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Kultura organizacji w USA 8
Kultura organizacyjna - referat 13
Człowiek w procesie pracy 21
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 15
Kultura organizacji - referat 17
Wykłady z zarządzania produkcją 20
Wykłady z zarządzania i organizacji 31

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Przedmiot Organizacji i Zarządzania

Przedmiot Organizacji i Zarządzania
Ocena: 8.8 / 10
Liczba głosów: 21 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 18 Tylko do końca tygodnia | Zobacz też: Artykuł 67 na studia