Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Przelew wierzytelności

Zasady prawne stosowania przelewu wierzytelności regulują przepisy art. 509 – 518 k.c. Umową o przelew wierzytelności kredytobiorca lub osoba trzecia (cedant) zobowiązuje się przenieść na rzecz kredytodawcy własną wierzytelność, jaką posiada na innej osobie prawnej lub fizycznej.

Przed dokonaniem przelewu bank ma obowiązek sprawdzić, czy: cedowana wierzytelność pochodzi od osób odpowiedzialnych majątkowo o dobrym standingu finansowym, cedowana wierzytelność istnieje – tytuł prawny, są realne możliwości jej spłaty lub wyegzekwowania, termin jej płatności nie wypada przed terminem spłaty kredytu, a jeżeli tak to w umowie cesji trzeba zamieścić warunek uprawniający do blokady na rachunku bankowym należności, które wpłyną przed terminem spłaty kredytu jako zabezpieczenie lub przekazywanie ich na spłatę kredytu.

Rodzaje cesji to:
1) cesja konkretnie oznaczonej wierzytelności lub kilku wierzytelności
2) cesja globalna wielu wierzytelności już istniejących lub przyszłych

Przedmiotem cesji na zabezpieczenie może być każda wierzytelność pieniężna lub niepieniężna nadająca się do sprzedaży lub przydatna w działalności banku.

Przedmiotem cesji może być rachunek bankowy kredytobiorcy prowadzony przez inny bank albo wpływy na ten rachunek, cesja praw przysługujących kredytobiorcy lub osobie trzeciej z tytułu prawa odkupu, pierwokupu lub innych praw niezbywalnych. Bank może uzależnić uruchomienie kredytu od otrzymania pisemnego powiadomienia swojego dłużnika, że będzie przekazywał wszystkie wierzytelności na rachunek banku.

Po podpisaniu umowy bank i dłużnik stają się stronami, a kredytobiorca ponosi względem banku odpowiedzialność za to, że wierzytelność cedowana mu przysługuje i ma wysokość wskazaną w umowie.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Kredyty » Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności
Ocena: 8.5 / 10
Liczba głosów: 7 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 34 na studia | Artykuł 61 przeczytany 688 razy | żyrandole kryształowe