Top strony
Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

metody portfelowe | zarządzanie zmianami | dźwignia finansowa | funkcja użyteczności | proces dystrybucji | dług publiczny | zachowanie konsumenta | kody kreskowe | zadania z mikroekonomii | zadania z rozwiązaniami | EOQ | etapy analizy strategicznej |

Rodzaje grup i osobowości w organizacji

W społecznym podsystemie organizacji wyróżniamy trzy poziomy:
• Jednostkowy, uznający zróżnicowane osobowości za jego najbardziej charakterystyczną cechę.
• Grupowy, akcentując mechanizmy powstawania i funkcjonowania grup społecznych.
• Kulturowy, przesądzający o klimacie społecznym organizacji.

Rodzaje osobowości:
• Biurokrata
• Gracz współczesny
• Profesjonalista
• Przedsiębiorca
• Osobowość twórcza

Uczestnicy organizacji nie poruszają się jednak jak gwizdy po własnych nie przecinających się orbitach. Są powiązani siecią wzajemnych zależności, tworzą grupy społeczne.

Rodzaje grup:
• Formalne (zespoły pracowników, tworzone celowo, w których więzi mają charakter nieoficjalny, spontaniczny i dobrowolny, zawsze zgodny z jakimiś normami społecznymi, grupy formalne mają swoich kierowników, ponoszących odpowiedzialność za ich funkcjonowanie)
• Nieformalne (kontakty międzyludzkie występujące we wszystkich zespołach pracowniczych):
-> Więzi wzajemnej (osobistej) atrakcyjności – grupy małe, kilkuosobowe. Wspólne zainteresowania.
-> Więzi wspólnoty interesów (grupy konserwatywne, strategiczne, wybuchowe, apatyczne)

Powyższe informacje to dla Ciebie za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów, doktorantów, wykładowców, przedsiębiorców. Są to m.in.: gotowe prezentacje, obszerne referaty z bibliografią, analizy finansowe, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania.
Pliki po pobraniu na dysk możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy do pobrania:
Ilość stron
Psychologia osobowości - referat 12
Człowiek w procesie pracy 21
Socjologia pracy - opracowanie 10
Podstawy zarządzania - ściąga 2
Zarządzanie marketingowe - opracowanie 20
Rodzaje konfliktów w organizacji 3
Diagram Ishikawy 4

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Rodzaje grup i osobowości w organizacji

Rodzaje grup i osobowości w organizacji
Ocena: 9.7 / 10
Liczba głosów: 3 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 38 dla studentów | Zobacz też: Artykuł 80 nagrodzony